52 Marjon Verkleij

Kandidaatnummer
52

Kieskring
Leiden

Woonplaats, Provincie
Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Zorg
2. Sterke regio’s
3. Duurzaamheid & energiebeleid
4. Landbouw, tuinders & visserij

Slogan
Luister en ga in gesprek met elkaar!

Motivatie
Mijn inzet in de politiek is vooral om een betrouwbare overheid te willen zijn, die er is voor haar inwoners en niet andersom. 

Thema’s waarvan ik vind dat het goed geregeld moet zijn hebben te maken met de nabije leefwereld van mensen en vooral in het Groene Hart, regio Alphen aan den Rijn!

  • Er moet nu flink doorgebouwd worden aan voldoende, betaalbare en duurzame huizen voor elke generatie, waarbij de voorzieningen nabij zijn. Hier is spanning tussen bouwen in de mooie polders en ruimte voor de agrarische sector om voldoende voedsel te kunnen produceren om de groeiende bevolking te kunnen voeden.
  • Onderwijs en werk moeten aansluiten: de overheid zal met een deltaplan moeten komen om in het post-coronatijdperk schoolverlaters genoeg kansen te kunnen bieden op een baan en ondernemers te ondersteunen in het weer opstarten van hun activiteiten. Daarbij moeten we ook kijken hoe we de talenten van mensen kunnen inzetten, voor wie werk vinden niet vanzelfsprekend is.
  • Toerisme en recreatie: vooral in het Groene Hart zijn nog vele pareltjes die nog niet ontdekt zijn, hier liggen ook kansen om vrijkomende (agrarische) bebouwing in de regio een nieuwe bestemming te geven.

Religie
Rooms-Katholiek

Social media
Website: https://www.cda-alphenaandenrijn.nl/
Twitter: https://www.twitter.com/marjonverkleij
Facebook: https://www.facebook.com/marjon.verkleij
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/marjonverkleij/nl-nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.