64 Bart Overgaauw

Kandidaatnummer
64

Kieskring
Dordrecht

Woonplaats, Provincie
Zuidland, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Financiën en belastingen
2. Digitalisering & innovatie
3. Wonen & ruimtelijk beleid

Slogan
Invloed uitoefenen op landelijke besluitvorming die lokaal van belang zijn

Motivatie
Landelijk worden besluiten genomen die van invloed zijn op lokaal niveau. Dat dit ook geldt voor Voorne Putten is goed zichtbaar. Helaas niet altijd in positieve zin.

Ik wil me dan ook inzetten om het lokale belang op landelijk niveau te vertegenwoordigen. Dat dit werkt, weet ik uit eigen ervaring. In 2010-2011 hebben we door intensief contact met o.a. staatssecretaris Bleker polder Zuidoord weten te behouden als agrarisch gebied. Voorne Putten moet het groene en agrarische karakter blijven behouden. Daarnaast moet het aantrekkelijk blijven om te wonen, te werken en te recreëren. Met de Rotterdamse haven en de industrie ‘om de hoek’ zijn er bovendien voldoende kansen op werkgelegenheid. Diezelfde bedrijvigheid moet echter geen bedreiging zijn voor het leefgenot op Voorne Putten. Ik denk dat dit ook kan als er beter wordt samengewerkt. Ik wil me daarvoor inzetten, naast andere belangrijke onderwerpen die op de landelijke agenda staan.

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Website: https://www.cda.nl/zuid-holland/nissewaard-1
Twitter: https://twitter.com/ovbart
Facebook: https://www.facebook.com/people/Bart-Overgaauw/100015464418444
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/bart-overgaauw-2222ba1/?locale=nl_NL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *