66 Rob Van Woudenberg

Kandidaatnummer
66

Kieskring
Dordrecht (14)

Woonplaats, Provincie
Delft, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Veiligheid
2. Rechtstaat

Slogan
Via normen en waarden terug naar een echte samenleving

Motivatie
Ik wil mij inzetten om de 4 kernwaarden solidariteit, publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap meer praktische invulling te geven: omzien naar elkaar en vooral de meest kwetsbaren, naast mensen staan en voor hun recht opkomen indien nodig, waarden en normen als uitgangspunt nemen. Daarin is de C van het CDA een belangrijke motivator voor mij.

Iedereen is van waarde en uniek en iedereen heeft recht op een waardig bestaan. Ouderen die ons land hebben opgebouwd tot jongeren die de toekomst hebben. Daarom goede en betaalbare woningen voor beide groepen maar ook voor gezinnen. Daarom goed onderwijs met de basisbeurs terug. En heel belangrijk is dat mensen zich veilig voelen waar ze wonen en werken. Daarom ook inzet op de strijd tegen criminaliteit, ondermijning en drugshandel.

Tenslotte is gemeenschapszin in een samenleving heel belangrijk, dat mensen zich verbonden weten met elkaar. Daar spelen verenigingen (sport, muziek, cultuur etc.) met al hun vrijwilligers een belangrijke rol in.  Die moeten wij koesteren door ze te helpen en te ondersteunen.

Religie
Protestant(PKN); Nederlands Hervormd

Aanvullende opmerkingen

Social media

Website: https://www.cda.nl/zuid-holland/delft/mensen/rob-van-woudenberg
Twitter: https://www.twitter.com/rvanwoudenberg
Facebook: https://www.facebook.com/rob.vanwoudenberg.3
Instagram: https://www.instagram.com/vanwoudenbergrob
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/rob-van-woudenberg452762a

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.