Kandidaatnummer
61

Kieskring
Rotterdam (13)

Woonplaats, Provincie
Capelle aan den IJsel, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
0-34

Deskundigheid
1. Onderwijs
2. Sterke steden
3. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Ieder mens betekent evenveel voor de samenleving, gelijke kansen voor iedereen.

Motivatie
Devie Badloe (33 jaar) is sinds 2018 raadslid voor het CDA in Capelle aan den IJssel. Zij studeerde bestuurskunde om meer inzicht te krijgen in de inrichting van de samenleving en wat de invloed van de politiek hierop is. Zij vond in het CDA een partij om dit in de praktijk te brengen. ‘De reden dat ik voor het CDA kies is, omdat ik drie pijlers van belang vind: geloof, opvoeding en onderwijs’. Devie’s ouders komen uit Suriname en haar voorouders uit India. In het hindoeïsme zitten veel ideeën vervat die overeenkomen met het christendemocratisch gedachtegoed. In de boodschap van het CDA herkende zij wat zij van huis uit meekreeg: normen, waarden, respect, fatsoen en zorg voor elkaar, maar ook nadruk op het gezin en de familie als hoeksteen van de samenleving ‘waar ik altijd op kan terugvallen. Voor mij zijn dat de basisbeginselen.’ Een brug slaan tussen verschillende groepen en de samenwerking zoeken. Toewerken naar een verbindende samenleving, waarin onderlinge verschillen als een meerwaarde worden gezien. Ongeacht hoe je eruitziet, wat je gelooft of wie je bent, ieder mens betekent evenveel voor de samenleving.

Religie
Hindoeïsme

Kandidaatnummer
58

Kieskring
Leiden (15)

Woonplaats, Provincie
Bergambacht, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
0-34

Deskundigheid
1. Zorg
2. Onderwijs
3. Wonen & ruimtelijk beleid
4. Sterke regio's
5. Rechtstaat

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Twitter: https://www.twitter.com/irma_bult
Instagram: https://www.instagram.com/Irma_Bult
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/irma-bultman-b8b80860

Kandidaatnummer
20

Kieskring
allen

Woonplaats, Provincie
Leiden, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
0-34

Deskundigheid
1. Onderwijs
2. Werk & arbeidsmarkt
3. Wonen & ruimtelijk beleid

Motivatie
Mijn CDA staat voor voldoende betaalbare woningen voor jong en oud. Voor een schuldenvrije generatie die met zekerheid kan beginnen aan een werkzaam leven en zo kan bouwen aan de toekomst.

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Website: https://www.cda.nl/terpstra
Twitter: https://www.twitter.com/JHTerpstra
Facebook: https://www.facebook.com/JHTerpstra
Instagram: https://www.instagram.com/JHTerpstra
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jhterpstra

Kandidaatnummer
64

Kieskring
12

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
0-34

Deskundigheid
1. Digitalisering & innovatie
2. Wonen & ruimtelijk beleid
3. Sterke steden

Slogan
Daniël pakt doooooooor!

Motivatie
Ik wil de Kamer in om de positie van de steden te versterken. Want hoe houden we deze steden aantrekkelijk, nu en in de toekomst? Hoe zorgen we er voor dat we de problemen in de stad oplossen en niet alleen bouwen om de huidige problemen verder te vergroten? Hoe zorgen we er voor dat lusten en lasten tussen stad en regio netjes verdeeld worden? Want dat er een probleem is dat is duidelijk want beroepen die hard nodig zijn als agenten, leraren of verpleegkundigen kunnen of willen steeds meer in de stad wonen omdat de ene wijk onbetaalbaar en de andere wijk onleefbaar is geworden. Tegelijkertijd vertrekken veel jonge meer kapitaalkrachtige gezinnen uit de stad. Met mijn ervaring in de lokale Haagse politiek en in de ambtenarij in het andere Den Haag wil ik vanuit de Kamer een bijdrage leveren aan de oplossing.

Religie
Rooms-Katholiek

Social media

Website: https://www.cda.nl/zuid-holland/den-haag/mensen/daniel-de-groot
Twitter: https://www.twitter.com/DanielCDADH

Kandidaatnummer
77

Kieskring
15 Leiden

Woonplaats, Provincie
Zuidplas, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
35-49
Deskundigheid
1. Wonen & ruimtelijk beleid

Slogan
Kritisch & daadkrachtig

Motivatie
Luisteren, daar begint het mee. Ik zie inwoners als ervaringsdeskundigen en sta op gelijke voet. Van huis uit kreeg ik mee dat het goed is om kritisch te zijn, maar dan moet je je er ook voor inzetten om veranderingen mogelijk te maken.

Religie
Geen kerkelijke gezindte

Social media
Website:https://www.cda.nl/zuidplas
Instagram: https://www.instagram.com/pienmeppelink_

Kandidaatnummer
69

Kieskring
Rotterdam

Woonplaats, Provincie
Rotterdam, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
0-34

Deskundigheid
1.Zorg
2.Onderwijs

Motivatie
Ik ben een daadkrachtige, betrouwbare vrouw die graag mijn bijdrage wil leveren aan de maatschappij. Ik werk met plezier als teamleider bij het waterschap en ben ernaast politiek actief voor de Gemeenteraad van Rotterdam. Daar ben ik woordvoerder zorg, onderwijs, cultuur, sport, horeca en evenementen.

Rotterdam moet een stad zijn waar het goed toeven is voor wat betreft welvaart, samenleven en innovatie. Ik geloof in de kracht van de Rotterdamse samenleving. Onze verenigingen en ondernemers geven Rotterdam kleur. Deze kracht moet ook in de grote stad Rotterdam tot zijn recht komen. Een stad die niet eigen regels en plannen voorop stelt, maar die ruimte biedt aan mensen om zelf zaken op te pakken.

Maar niet alleen werk en politiek is belangrijk. Met liefde en interesse proef ik ook graag aan andere culturen door te reizen en hou ik van lekker eten.

Social media

Twitter: https://www.twitter.com/bczandberg
Linkedin: https://www.linkedin.com/pub/christine-zandberg/22/b13/1b1

Kandidaatnummer
65

Kieskring
Den Haag (12)

Woonplaats, Provinicie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
00-34

Deskundigheid
1. Onderwijs
2. Rechtstaat

Slogan
"Nu doorpakken"

Motivatie
Jongeren hebben vandaag de dag te maken met een giftige cocktail van studieschuld, flex en een onbetaalbare woningmarkt.
Als CDA waren we altijd tegen het leenstelsel. Dit is het moment om door te pakken. We brengen de basisbeurs terug, maken van het vaste contract weer de norm en gaan 1 miljoen huizen bouwen. Nu doorpakken voor een kansrijke start voor alle jongeren. Daar ga ik voor.

Religie
Geen kerkelijke gezindte

Twitter: https://www.twitter.com/hielkeonnink
Facebook: https://facebook.com/hielkeonnink
Lindedin: https://www.linkedin.com/in/hielkeonnink
Instagram: https://www.instagram.com/hielkeonnink

Oosthaven 15-16 2801 PC Gouda
info@meerdannu.nl
T: 0182 684545
M: 06 53488078
@PeterNoordhoek
Wilt u een boek uitgeven via uitgeverij Meer dan Nu?
contact
star-oclosearrow-circle-o-downalign-justify