Kandidaatnummer
71

Kieskring
Leiden

Woonplaats, Provincie
Berkel en Rodenrijs

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Financiën & belastingen
2. Wonen & ruimtelijk beleid
3. Duurzaamheid & energiebeleid

Slogan
Greenport, duurzaamheid, gemeenschap

Motivatie
Vorm geven aan het goede leven, dat is waar het in een samenleving om
moet gaan, altijd. In families, in buurten, verenigingen, ja zelfs in bedrijven.
En de overheid? Die kan, moet, haar unieke rol benutten door ten bate van
dat goede leven het recht te handhaven, cultuur en natuur te beschermen
en solidariteit te organiseren via zorg en pensioenen. De christen-
democratie als politieke stroming geeft naar mijn gevoel het beste vorm aan
zulke waardegedreven politiek
Wat ik mooi vind aan het wethouderschap dat ik sinds vorig jaar mag
vervullen in 'mijn' Lansingerland (mijn familie komt hier al generaties
vandaan en als gezin wonen we nu meer dan 10 jaar in Berkel dorp) is het
mogen dragen van verantwoordelijkheid voor zaken die ertoe doen:
openbare financiën, natuurbeheer, een florerende tuinbouwsector, voor de
energietransitie. Bovendien vind ik het geweldig om dat op toegankelijke
manier te doen, door elke dag in gesprek te zijn met inwoners,
ondernemers, raadsleden, experts en journalisten.
Als lijstduwer roep ik iedereen die hecht aan waardegedreven politiek op om in het stemhokje de toplijst van het CDA zijn of stem te geven, zodat een grote christen-democratische fractie in de Tweede Kamer aan de slag kan gaan!

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Twitter: https://www.twitter.com/jwvdenb
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=605238936
Instagram: https://www.instagram.com/janwillemvandenbeukel/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jwvdb/

Kandidaatnummer
52

Kieskring
Den Haag (12)

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Digitalisering & innovatie
2. Duurzaamheid & energiebeleid

Slogan
Voor een sterke samenleving

Motivatie
Innovatief, duurzaam, inclusief.

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Website: https://www.cda.nl
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/christiene-everaars-2185a331/

Kandidaatnummer
56

Kieskring
Dordrecht (14)

Woonplaats, Provincie
Sliedrecht

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Wonen & ruimtelijk beleid
2. Sterke regio's
3. Duurzaamheid & energiebeleid

Slogan
Investeren in stenen en straten, mensen en verenigingen

Motivatie
Investeren in stenen en straten: we moeten bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Dat moeten we op een slimme manier doen: groen, goed en veilig bereikbaar met de fiets, nabij (hoogwaardig) openbaar vervoer en natuurlijk 100% duurzaam.

Investeren in mensen en verenigingen: met het CDA krijgen we een gezonde, veilige en gezellige samenleving. Met fatsoen en respect samenleven en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leefomgeving.

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Twitter: https://www.twitter.com/TA_spek
Facebook: https://www.facebook.com/ton.spek.1
Instagram: https://www.instagram.com/tonspek
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tonspek

Kandidaatnummer
70

Kieskring
Dordrecht (14)

Woonplaats, Provincie
Sliedrecht, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Veiligheid
2. Wonen & ruimtelijk beleid
3. Duurzaamheid & energiebeleid

Slogan
Niet álles kan, maar wat wel kan doen!

Motivatie
Met plezier en inzet ben ik werkzaam geweest in ons familiebedrijf. Een bedrijf waarvan de roots teruggaan naar de 17 e eeuw. Hierdoor spreek en versta ik de ondernemerstaal, maar heb ik een aantal jaren geleden
ook de politieke en bestuurlijke taal leren kennen.

Echter… wel met het kenmerk en ongeduld van de ondernemer om door te pakken. Oplossingen zoeken en realistisch blijven. Niet alles kan en zeker niet tegelijk. Maar wat wel kan, moet je op doorpakken en doen!

laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in Duurzaamheid, Energie en Milieu(wetgeving). De energie-transitie is een breed begrip waar kansen liggen, die we moeten pakken. Er liggen ook bedreigingen, maar we
weten pas na goed onderzoek of het ook een bedreiging is. In de tussentijd moet er ruimte zijn, zowel ruimtelijk als financieel, om dingen te doen die we nooit voor mogelijk hebben gehouden. Innoveren en doorpakken. Vallen en weer opstaan.

Nederlanders hebben altijd laten zien dat we het kunnen! Dat hebben de ondernemers laten zien, maar ook de bestuurders. In de politiek heb ik ook geleerd dat de oplossing in het midden ligt. Daarom… CDA.

Religie
Gereformeerd

Aanvullende opmerkingen
Bereikbaarheid/Infra én Europa vallen ook binnen mijn deskundigheid.

Social media
Website: https://www.cda.nl/zuid-holland
Twitter: https://www.twitter.com/Maurits_de_Haan
Facebook: https://www.facebook.com/maurits.dehaan.7
Instagram: https://www.instagram.com/maurits.dehaan/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/maurits-de-haan-9a451211

Kandidaatnummer
53

Kieskring
Dordrecht

Woonplaats, Provincie
Langerak, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Wonen & ruimtelijk beleid
2. Duurzaamheid & energiebeleid

Slogan
Wonen voor iedereen, Nu doorpakken

Motivatie
De woningcrisis is enorm. Bouwen, bouwen, bouwen zou het motto moeten
zijn voor het nieuwe kabinet. Bouwen voor iedereen; sociale huur, maar met name ook de midden inkomens van een woning voorzien. Als Wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen merk ik hoe weerbarstig het realiseren van woningen binnen stedelijk gebied is. Met het huidige tempo redden we het niet! Er moet versnelling komen in het bouwen. Dit kan, daar ben ik van overtuigd. Door minder bestuurlijke drukte met elkaar tegenwerkende overheden. Maar ook door meer mogelijkheden voor dorpen om te bouwen op het platteland. De verhuurdersheffing moet stoppen zodat corporaties weer meer kunnen bouwen en tot slot moeten ruimtelijke procedures sneller doorlopen kunnen worden met minder mogelijkheden om procedures te vertragen.

Religie
Protestant

Social media
Twitter: https://www.twitter.com/arjankraijo
Facebook: https://www.facebook.com/arjankraijo
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/arjankraijo

Kandidaatnummer
49

Kieskring
Allen

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Zorg
2. Economie
3. Wonen & ruimtelijk beleid
4. Sterke steden
5. Duurzaamheid & energiebeleid
6. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Nu doorpakken!

Motivatie
Alweer 20 jaar geleden ben ik bewust lid geworden van het christendemocratische CDA. Door mijn ouders, beiden afkomstig uit het Duitse Rijnland, ben ik opgevoed met de overtuiging dat mensen via inkomsten uit werk onafhankelijk zouden moeten kunnen zijn. Dit is niet voor iedereen mogelijk en in die gevallen moet de overheid ondersteuning bieden en zorgen dat iedereen dezelfde kansen krijgt.

Bedrijven moeten de ruimte krijgen om te ondernemen en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De overheid moet goede randvoorwaarden creëren, zoals onderwijs, zorg en andere publieke voorzieningen. Een sterke economie staat ten dienste van een sterke samenleving. In mijn werk als wethouder van Economie en Zorg en Welzijn van Den Haag heb ik deze combinatie ook kunnen maken.

Het CDA is in haar kern een brede beweging waar mensen ongeacht hun opleidingsniveau, inkomen of achtergrond zich welkom en aangesproken door moeten voelen. Hierin ligt een opdracht die ik sterk voel en waar ik als partijleider van de Haagse afdeling veel aan gedaan heb. Deze ervaring en inzet wil ik landelijk voor het CDA gaan toepassen om zo mee te bouwen aan een moderne en brede volkspartij.

Religie
Rooms-Katholiek

Social media
Website: https://www.cda.nl/karstenklein
Twitter: https://www.twitter.com/karstenklein

Kandidaatnummer
52

Kieskring
Leiden

Woonplaats, Provincie
Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Zorg
2. Sterke regio's
3. Duurzaamheid & energiebeleid
4. Landbouw, tuinders & visserij

Slogan
Luister en ga in gesprek met elkaar!

Motivatie
Mijn inzet in de politiek is vooral om een betrouwbare overheid te willen zijn, die er is voor haar inwoners en niet andersom. 

Thema’s waarvan ik vind dat het goed geregeld moet zijn hebben te maken met de nabije leefwereld van mensen en vooral in het Groene Hart, regio Alphen aan den Rijn!

Religie
Rooms-Katholiek

Social media
Website: https://www.cda-alphenaandenrijn.nl/
Twitter: https://www.twitter.com/marjonverkleij
Facebook: https://www.facebook.com/marjon.verkleij
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/marjonverkleij/nl-nl

Kandidaatnummer
68

Kieskring
Leiden (15)

Woonplaats, Provincie
Warmond, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Buitenlands beleid
2. Duurzaamheid & energiebeleid
3. Landbouw, tuinders & visserij

Slogan
Voor een sterke (circulaire) economie en toekomstbestendige kernen, natuur en landschap!

Motivatie
Samen met mijn gezin woon ik al jaren in het prachtige Warmond. Ik houd van natuur, reizen en sporten, was met veel plezier voorzitter van de afdeling Teylingen en als vrijwilliger actief bij diverse initiatieven in Teylingen.

Juist in tijden van COVID werk maken van een bloeiende (circulaire) economie met:

Ruimte voor eigen identiteit van vitale steden en dorpen

Bescherming van ons prachtige landschap waarin natuur, recreatie en duurzaam boeren elkaar versterken

Betaalbaar, veilig en vooral plezierig wonen met oog voor:

Duurzaamheid haalbaar voor iedereen door:

Internationale samenwerking gebaseerd op hulp en handel en steun voor de bevolking in landen die door COVID zwaar zijn getroffen

Alvast veel dank voor uw stem!

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Twitter: https://www.twitter.com/hansvanek
Facebook: https://www.facebook.com/hansvanek
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/hansvanek

Kandidaatnummer
76

Kieskring
Leiden

Woonplaats, Provincie
Zoeterwoude, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Economie
2. Wonen & ruimtelijk beleid
3. Duurzaamheid & energiebeleid

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Website: https://www.tondegans.nl
Twitter: https://www.twitter.com/tondegans
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tondegans

Kandidaatnummer
34

Kieskring
Allen

Woonplaats, Provincie
Hoogblokland, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Sterke regio's
2. Duurzaamheid & energiebeleid
3. Landbouw, tuinders & visserij

Slogan
Het platteland verdient een volwaardige stem in Den Haag

Motivatie
Recht uit het gebied en de boerderij de kamer in

Religie
Nederlands Hervormd

Social media
Facebook: https://www.facebook.com/Ceesdejong
Instagram: https://www.instagram.com/Ceesdejong

Oosthaven 15-16 2801 PC Gouda
info@meerdannu.nl
T: 0182 684545
M: 06 53488078
@PeterNoordhoek
Wilt u een boek uitgeven via uitgeverij Meer dan Nu?
contact
star-oclosearrow-circle-o-downalign-justify