Kandidaatnummer
24

Kieskring
Allen

Woonplaats, Provincie
Ottoland, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Financiën & belastingen
2. Werk & arbeidsmarkt
3. Economie

Motivatie
Graag wil ik meewerken aan een betrokken samenleving, waarin mensen weer zelf verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Onze overheid moet randvoorwaarden creëren om initiatieven vanuit de samenleving mogelijk te maken. De regelgeving moet helder en overzichtelijk zijn. De overheid biedt een vangnet zijn. Een bescheiden overheid die ruimte laat en kansen biedt. Eigen verantwoordelijkheid zorgt voor ‘ownership’. Dit beperkt zich juist niet tot individuele verantwoordelijkheid. Ons overheidsbeleid moet gericht zijn op het versterken van onze sociaal-maatschappelijke verbanden.   Ik sta op plek 24 van de landelijke lijst van het CDA. Ik ben opgeleid tot fiscaal econoom. Het mkb, de motor van onze economie, heeft mijn interesse. Ik weet wat er speelt binnen deze groep van ondernemers. Van zzp’er tot directeur-grootaandeelhouder, ik zit dagelijks met ze aan de (keuken)tafel. Ik hoop een actieve rol te mogen gaan spelen in Den Haag om juist ook hun belang te mogen behartigen. Daarnaast hebben wij als CDA, veel meer dan andere partijen, gekozen om onze vertegenwoordiging regionaal in te steken. Ik ben voor onze regio de hoogst geplaatste kandidaat. De dingen die Den Haag over onze regio beslist, moet ook voor onze regio goed zijn! Daar hoop ik over te gaan waken.

Religie
Gereformeerd

Kandidaatnummer
19

Kieskring
Allen

Woonplaats, Provincie
Ypenburg, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Economie
2. Digitalisering & innovatie
3. Veiligheid
4. Werk & arbeidsmarkt
5. Financiën & belastingen

Motivatie

Aanvullende opmerkingen
Aanvullende deskundigheden:
    1.  Mobiliteit, verkeersveiligheid, scheepvaart, rijbewijzen (CBR)
    2. Economie: werkgelegenheid en arbeidsmarkt
    3. Familie & Gezin
    4. Gelijke positie man & vrouw

Social media
Website: https://www.cda.nl/wytskepostma
Twitter: https://www.twitter.com/WytskePostmaCDA
Facebook:https://www.facebook.com/WytskePostmaCDA
Linkedin:https://www.linkedin.com/in/wytskepostma/
Instagram: https://www.instagram.com/wytske_postma/

Kandidaatnummer
49

Kieskring
Allen

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Zorg
2. Economie
3. Wonen & ruimtelijk beleid
4. Sterke steden
5. Duurzaamheid & energiebeleid
6. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Nu doorpakken!

Motivatie
Alweer 20 jaar geleden ben ik bewust lid geworden van het christendemocratische CDA. Door mijn ouders, beiden afkomstig uit het Duitse Rijnland, ben ik opgevoed met de overtuiging dat mensen via inkomsten uit werk onafhankelijk zouden moeten kunnen zijn. Dit is niet voor iedereen mogelijk en in die gevallen moet de overheid ondersteuning bieden en zorgen dat iedereen dezelfde kansen krijgt.

Bedrijven moeten de ruimte krijgen om te ondernemen en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De overheid moet goede randvoorwaarden creëren, zoals onderwijs, zorg en andere publieke voorzieningen. Een sterke economie staat ten dienste van een sterke samenleving. In mijn werk als wethouder van Economie en Zorg en Welzijn van Den Haag heb ik deze combinatie ook kunnen maken.

Het CDA is in haar kern een brede beweging waar mensen ongeacht hun opleidingsniveau, inkomen of achtergrond zich welkom en aangesproken door moeten voelen. Hierin ligt een opdracht die ik sterk voel en waar ik als partijleider van de Haagse afdeling veel aan gedaan heb. Deze ervaring en inzet wil ik landelijk voor het CDA gaan toepassen om zo mee te bouwen aan een moderne en brede volkspartij.

Religie
Rooms-Katholiek

Social media
Website: https://www.cda.nl/karstenklein
Twitter: https://www.twitter.com/karstenklein

Kandidaatnummer
74

Kieskring
Rotterdam (13) Kandidaatnummer 74
Dordrecht (14) Kandidaatnummer 80
Leiden (15) Kandidaatnummer 80

Woonplaats, Provincie
Westland, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Economie
2. Sterke regio's
3. Landbouw, tuinders & visserij

Slogan
Voor een sterk en innovatief Zuid-Holland

Motivatie
Door de uitdagingen in Zuid-Holland innovatief en gezamenlijk aan te pakken kunnen we  welvaart in Nederland realiseren.
Een meer duurzame economie, voldoende woningen en werk voor iedereen. Zo innoveren we ons uit de crisis. Daar kunnen en moeten we met elkaar nu op doorpakken.

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Twitter: https://www.twitter.com/abomlemstra
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/abomlemstra

Kandidaatnummer
63

Kieskring
Leiden

Woonplaats, Provincie
Lisse, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Financiën & belastingen
2. Economie
3. Landbouw, tuinders & visserij

Slogan
Samenleven doen we samen

Religie
Rooms-Katholiek

Social media
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/kees-van-der-zwet-abaa4b22/

Kandidaatnummer
76

Kieskring
Leiden

Woonplaats, Provincie
Zoeterwoude, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Economie
2. Wonen & ruimtelijk beleid
3. Duurzaamheid & energiebeleid

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Website: https://www.tondegans.nl
Twitter: https://www.twitter.com/tondegans
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tondegans

Kandidaatnummer
53

Kieskring
Leiden

Woonplaats, Provincie
Reeuwijk, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Financiën & belastingen
2. Digitalisering & innovatie
3. Economie
4. Wonen & ruimtelijk beleid
5. Landbouw, tuinders & visserij
6. Pensioenen

Slogan
Lokaal en landelijk!

Motivatie
De landelijke overheid delegeert steeds meer taken naar de lokale overheid. Als wethouder in Bodegraven-Reeuwijk ervaar ik dat dit een goede afstemming en samenwerking vereist. Kleine en middelgrote gemeenten worden te weinig gehoord in Den Haag. Het is belangrijk om als gemeentebestuur een rechtstreekse lijn te hebben naar de Tweede Kamer. Een sterk CDA in de gemeente en in de Tweede Kamer is dus van essentieel belang.
Lokaal en landelijk!

Religie
Protestant (PKN)

Aanvullende opmerkingen
L0kaal en landelijk!

Social media

Website: https://www.cda.nl
Twitter: https://www.twitter.com/djknol
Facebook: https://www.facebook.com/dirkjan.knol.7
Instagram: https://www.instagram.com/knoldirkjan
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/Dirk-Jan-Knol-47764a2

Kandidaatnummer
63

Kieskring
's-Gravenhage (12)

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Veiligheid
2. Economie
3. Wonen & ruimtelijk beleid

Slogan
CDA helder van A tot Z!

Motivatie
Het gaat erom wat we samen kunnen bereiken. Voor nu en later! En ons meer gaan verdiepen om de juiste informatie zo goed mogelijk overbrengen naar de burger toe. Streven naar meer integriteit. Betere aanpak van de ondermijning. En ook zorgen dat Nederland niet het slachtoffer gaat worden van de Ondermijning.

Religie
Rooms-Katholiek

Kandidaatnummer
63

Kieskring
Dordrecht (14)

Woonplaats, Provincie
Maassluis

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Financiën & belastingen
2. Economie
3. Wonen & ruimtelijk beleid

Slogan
Samen maken we Nederland

Motivatie
Nederland is een sterke samenleving die zichzelf verbetert. Je kunt daarbij uitgaan van de kracht van de samenleving maar ook van mensen zelf. Maar in de afgelopen jaren is gebleken dat de overheid er niet altijd was voor mensen, mensen niet hielp om weer mee te kunnen doen of zelfs erger. Voor hen moeten we er zijn, alleen gaan we misschien sneller, samen kom je verder. Waarbij het vertrouwen en stimuleren van mensen een belangrijk en niet te onderschatten middel is, maar waarbij we hen die het moeilijk hebben in onze samenleving moeten helpen om mee te doen.

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Website: https://www.cdamaassluis.nl
Twitter: https://www.twitter.com/htcanl
Facebook: https://www.facebook.com/marcel.thart
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/marcelthart

Kandidaatnummer
59

Kieskring
Leiden

Woonplaats, Provincie
Berkel en Rodenrijs

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Zorg
2. Economie
3. Duurzaamheid & energiebeleid

Slogan
Stem op Frank!

Motivatie
Frank Buijs is ambassadeur voor het CDA als voorzitter van het CDA Pride netwerk, het landelijk netwerk voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI) binnen het CDA. Bovendien is hij duo-raadslid voor de gemeente Lansingerland en actief binnen de gemeente als het gaat om jeugdzorg, sport, cultuur en maatschappelijke organisaties. In de regionale campagne wil hij vooral de mensen van goede wil een stem geven.

“Samen met de andere kandidaten op de toplijst laten we aan Nederland zien dat mensen die positief bijdragen bij het CDA meetellen, meepraten en meedoen!”

Religie
Rooms-Katholiek

Social media

Website: https://www.frankbuijs.info
Website: https://www.cda.nl/pride
Twitter: https://www.twitter.com/frankbuijs
Facebook: https://www.facebook.com/frankbuijs
Instagram: https://www.instagram.com/frankbuijs
youtube: https://youtube.com/frankbuijs

Oosthaven 15-16 2801 PC Gouda
info@meerdannu.nl
T: 0182 684545
M: 06 53488078
@PeterNoordhoek
Wilt u een boek uitgeven via uitgeverij Meer dan Nu?
contact
star-oclosearrow-circle-o-downalign-justify