Kandidaatnummer
68

Kieskring
Den Haag (12)

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Wonen & ruimtelijk beleid
2. Sterke steden
3. Defensie

Slogan
Altijd koers houden

Motivatie
Altijd denken aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen

Religie
Rooms-Katholiek

Kandidaatnummer
62

Kieskring
Den Haag

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
0-34

Deskundigheid
1. Onderwijs
2. Werk & arbeidsmarkt
3. Digitalisering & innovatie
4. Wonen & ruimtelijk beleid
5. Sterke steden
6. Rechtstaat

Slogan
Nu doorpakken! Opleiding en (t)huis.

Motivatie
Door de jaren heen is onze samenleving veranderd in een kenniseconomie. Dat betekent dat er ook steeds meer vraag is naar kennis. De primaire bron van kennis zijn onze collegebanken. Echter, veel studenten ervaren een steeds hogere (financiële) drempel om te studeren en moeten zich vaak in diepe schulden storten.

Wanneer studenten na hun studie hun leven verder vormgeven door een thuis te willen creëren, stuiten zij op een onbetaalbare woningmarkt. Het CDA zet een thuis (het gezin en de familie) op de allereerste plaats, maar thuis moet dan ook beginnen met een écht huis.

Thuis en onze directe omgeving vormen ons leven. Wanneer we onverhoopt hulp nodig hebben in ons leven van de overheid, dan moet deze makkelijk, toegankelijk en dichtbij zijn. De gemeente vormt dan ook hét aanspreekpunt en levert maatoplossingen daar waar nodig.

Ik zet me in voor de terugkomst van de basisbeurs, de bouw van betaalbare woningen en een toegankelijke overheid, de basis voor onze samenleving. Nu doorpakken!

Religie
Rooms-Katholiek

Social media
Facebook: https://www.facebook.com/nick.prinsen.71
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/nick-prinsen-34633795

Kandidaatnummer
61

Kieskring
Rotterdam (13)

Woonplaats, Provincie
Capelle aan den IJsel, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
0-34

Deskundigheid
1. Onderwijs
2. Sterke steden
3. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Ieder mens betekent evenveel voor de samenleving, gelijke kansen voor iedereen.

Motivatie
Devie Badloe (33 jaar) is sinds 2018 raadslid voor het CDA in Capelle aan den IJssel. Zij studeerde bestuurskunde om meer inzicht te krijgen in de inrichting van de samenleving en wat de invloed van de politiek hierop is. Zij vond in het CDA een partij om dit in de praktijk te brengen. ‘De reden dat ik voor het CDA kies is, omdat ik drie pijlers van belang vind: geloof, opvoeding en onderwijs’. Devie’s ouders komen uit Suriname en haar voorouders uit India. In het hindoeïsme zitten veel ideeën vervat die overeenkomen met het christendemocratisch gedachtegoed. In de boodschap van het CDA herkende zij wat zij van huis uit meekreeg: normen, waarden, respect, fatsoen en zorg voor elkaar, maar ook nadruk op het gezin en de familie als hoeksteen van de samenleving ‘waar ik altijd op kan terugvallen. Voor mij zijn dat de basisbeginselen.’ Een brug slaan tussen verschillende groepen en de samenwerking zoeken. Toewerken naar een verbindende samenleving, waarin onderlinge verschillen als een meerwaarde worden gezien. Ongeacht hoe je eruitziet, wat je gelooft of wie je bent, ieder mens betekent evenveel voor de samenleving.

Religie
Hindoeïsme

Kandidaatnummer
49

Kieskring
Allen

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Zorg
2. Economie
3. Wonen & ruimtelijk beleid
4. Sterke steden
5. Duurzaamheid & energiebeleid
6. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Nu doorpakken!

Motivatie
Alweer 20 jaar geleden ben ik bewust lid geworden van het christendemocratische CDA. Door mijn ouders, beiden afkomstig uit het Duitse Rijnland, ben ik opgevoed met de overtuiging dat mensen via inkomsten uit werk onafhankelijk zouden moeten kunnen zijn. Dit is niet voor iedereen mogelijk en in die gevallen moet de overheid ondersteuning bieden en zorgen dat iedereen dezelfde kansen krijgt.

Bedrijven moeten de ruimte krijgen om te ondernemen en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De overheid moet goede randvoorwaarden creëren, zoals onderwijs, zorg en andere publieke voorzieningen. Een sterke economie staat ten dienste van een sterke samenleving. In mijn werk als wethouder van Economie en Zorg en Welzijn van Den Haag heb ik deze combinatie ook kunnen maken.

Het CDA is in haar kern een brede beweging waar mensen ongeacht hun opleidingsniveau, inkomen of achtergrond zich welkom en aangesproken door moeten voelen. Hierin ligt een opdracht die ik sterk voel en waar ik als partijleider van de Haagse afdeling veel aan gedaan heb. Deze ervaring en inzet wil ik landelijk voor het CDA gaan toepassen om zo mee te bouwen aan een moderne en brede volkspartij.

Religie
Rooms-Katholiek

Social media
Website: https://www.cda.nl/karstenklein
Twitter: https://www.twitter.com/karstenklein

Kandidaatnummer
57

Kieskring
Den Haag (12)

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Onderwijs
2. Financiën & belastingen
3. Veiligheid
4. Sterke steden

Slogan
Voor veilig opgroeien in de stad!

Motivatie
Ik ben bijna zes jaar fractievoorzitter geweest van het CDA Den Haag en ben beleidsmedewerker Onderwijs voor het CDA in de Tweede Kamer. In beide functies heb ik me altijd met hart en ziel ingezet voor de zwakkeren in de samenleving,  zodat zij meer kansen krijgen in het leven.

Vaak loop je hierbij tegen een verstikkende regeldruk aan; regels zijn een doel geworden in plaats van een middel waardoor mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het is tijd voor minder regels en meer maatwerk. Zodat meer mensen een goede toekomst krijgen voor hunzelf en hun kinderen!

Religie
Geen kerkelijke gezindte

Social media
Website: https://www.cda.nl
Twitter: https://www.twitter.com/KosterDanielle
Facebook: https://www.facebook.com/Danielle.Koster.CDA
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daniëlle-koster-8782737

Kandidaatnummer
67

Kieskring
Den Haag

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Onderwijs
2. Digitalisering & innovatie
3. Wonen & ruimtelijk beleid
4. Sterke regio's
5. Sterke steden
6. Landbouw, tuinders & visserij
7. Duurzaamheid & energiebeleid

Slogan
Den Haag, Scheveningen en Loosduinen, nú doorpakken!

Motivatie
Ik ben opgeroeid tussen de noten en zuidvruchten van het familiebedrijf en ik heb jarenlang op de markt gestaan.
Ik ben altijd opgekomen voor mijn straat, buurt en stad. Dag en nacht zette ik mij daarvoor in.
Dit viel in 2018 zelfs Zondag met Lubach op die een item maakte over mijn werk als Raadslid.

Na ruim 9 jaar onderdeel te zijn geweest van de gemeenteraad van Den Haag, ben ik sinds 2019 Provinciaal Statenlid van Zuid-Holland als woordvoerder Bereikbaarheid en de Agrarische sector.

Naast mijn werk als Statenlid ben ik inmiddels ruim 20 jaar met heel veel plezier werkzaam in het onderwijs.

Ik kom op voor iedereen en probeer daarbij altijd oog te hebben voor de zwakkere in onze samenleving. Dat ook zij meekomen worden bij plannen, dat zij ook een goede toekomst kunnen krijgen.

Religie
Geen kerkelijke gezindte

Social media

Website: https://michelrogier.nl/
Twitter: https://twitter.com/michelrogier
Facebook: https://facebook.com/PuurHaags/
Instagram: https://www.instagram.com/michelrogier/ 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/michelrogier/
Youtube: https://www.youtube.com/user/MichelRogier

Kandidaatnummer
64

Kieskring
12

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
0-34

Deskundigheid
1. Digitalisering & innovatie
2. Wonen & ruimtelijk beleid
3. Sterke steden

Slogan
Daniël pakt doooooooor!

Motivatie
Ik wil de Kamer in om de positie van de steden te versterken. Want hoe houden we deze steden aantrekkelijk, nu en in de toekomst? Hoe zorgen we er voor dat we de problemen in de stad oplossen en niet alleen bouwen om de huidige problemen verder te vergroten? Hoe zorgen we er voor dat lusten en lasten tussen stad en regio netjes verdeeld worden? Want dat er een probleem is dat is duidelijk want beroepen die hard nodig zijn als agenten, leraren of verpleegkundigen kunnen of willen steeds meer in de stad wonen omdat de ene wijk onbetaalbaar en de andere wijk onleefbaar is geworden. Tegelijkertijd vertrekken veel jonge meer kapitaalkrachtige gezinnen uit de stad. Met mijn ervaring in de lokale Haagse politiek en in de ambtenarij in het andere Den Haag wil ik vanuit de Kamer een bijdrage leveren aan de oplossing.

Religie
Rooms-Katholiek

Social media

Website: https://www.cda.nl/zuid-holland/den-haag/mensen/daniel-de-groot
Twitter: https://www.twitter.com/DanielCDADH

Kandidaatnummer
52

Kieskring
Rotterdam

Woonplaats, Provincie
Rotterdam, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Onderwijs
2. Wonen & ruimtelijk beleid
3. Sterke steden
4. Duurzaamheid & energiebeleid

Slogan
Nu de schouders er onder, kies een Rotterdammer.

Motivatie

Social media
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005604736864
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ron-davids-62543049/

Kandidaatnummer
48

Kieskring
15

Woonplaats, Provincie
Zoetermeer, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Zorg
2. Sterke steden
3. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Zorg voor elkaar

Motivatie
Ik zet me in voor een samenleving die echt samen leeft, die omkijkt naar elkaar, zij aan zij. En dat vanuit het besef dat we niet zonder elkaar kunnen. Iedereen de kans krijgt om haar of zijn talent waar te maken, zin te geven aan je bestaan. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om iets van zijn of haar leven te maken, iedereen doet mee. Door een overheid die rechtvaardigheid centraal stelt en oog heeft voor problemen op langere termijn. Alleen dan krijg je vertrouwen, voel je je veilig. Veilig en ‘thuis’ voelen is een voorwaarde om te kunnen groeien en nodigt uit om met elkaar in gesprek te blijven. Dat is een samenleving die echt samen leeft.

Religie
Rooms-Katholiek

Social media

Website: https://www.cda.nl/ingeborg-ter-laak
Twitter: https://twitter.com/ingeborgterlaak
Facebook: https://www.facebook.com/ingeborgterlaakcda
Instagram: https://www.instagram.com/iterlaak
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ingeborgterlaakcda

Kandidaatnummer
53

Kieskring
Rotterdam (13)

Woonplaats, Provincie
Rotterdam, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Buitenlands beleid
2. Sterke steden
3. Rechtstaat
4. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Het CDA krijgt vleugels met Vogelaar

Motivatie
Wat ben ik blij met het CDA programma!  Na zoveel jaren individualisering  is het tijd voor meer invloed van het CDA gedachtegoed. Laten we meer aandacht geven aan de ander; de zwakkeren in de samenleving, de ouderen en diegenen in onze omgeving die steun nodig hebben. Als we in de pandemie iets geleerd hebben, dan is het wel dat we meer oog moeten hebben voor elkaar en solidair moeten zijn op alle fronten.

Binnen de partij meer aandacht voor diversiteit, meer tolerantie tegenover nieuwkomers in ons land en een beleid dat klaar is voor de vergrijzing van onze samenleving. Laat senioren ‘meedoen’ zolang zij dat willen en kunnen. Gun hen daadwerkelijk de mogelijkheid om waardig ouder te worden!

Religie
Rooms-Katholiek

Oosthaven 15-16 2801 PC Gouda
info@meerdannu.nl
T: 0182 684545
M: 06 53488078
@PeterNoordhoek
Wilt u een boek uitgeven via uitgeverij Meer dan Nu?
contact
star-oclosearrow-circle-o-downalign-justify