Over de rand

Samenvatting:

In deze brochure uit 2017 komen twee kanten van het denken bij elkaar: over de ‘politiek van kwaliteit’ en de ‘kwaliteit van de politiek’. Het eerste gaat over de manier waarop wij praten over wat we als ‘kwaliteit’ zien. Uitgelegd wordt hoe dat begrip heel fijn en onschuldig klinkt, maar al naar gelang de context wordt ingevuld. Iedereen bedoelt er iets anders mee. Wordt die betekenis van kwaliteit expliciet gemaakt, dan worden ook de verschillen zichtbaar. Daarom kan je ook zeggen: ‘kwaliteit is ruzie’. Of toch niet? De brochure beschrijft hoe de ‘politiek van kwaliteit’ zowel nodig als nuttig is. Bij de ‘kwaliteit van politiek’ werkt het anders. Bij politiet draait het ook om allerlei kwaliteitsnormen, maar begint het direct al bij de wisselwerking tussen mensen. Anders dan gebruikelijk, is het dan niet verstandig om niet alleen naar de enkele politicus te kijken, maar juist naar de effecten van de massa. We gedragen ons als individuen al als een zwerm vogels en beseffen die dat we in een tijd van datastromen op nog meer anonieme wijze gedragen.  
Deze publicatie legt deels de inhoudelijke basis onder Meer d>n Nu.

Volledige titel: De kwaliteit van politiek, de kwaliteit van politiek

Verschenen: 16 juni 2017

ISBN-nummer: geen

Verkrijgbaar:

als brochure: prijs: gratis, exclusief verzendkosten