Het raadslid

Stil
zit het raadslid
in zijn bankje
de ongebruikte microfoon
registreert hoe woorden
over zijn hoofd heen springen
aan zijn schaarse haren hangen
hem plagen
met zijn onwetendheid

Wreed
hoe een vaag soort iets
hem gebracht heeft op een plek
ver van de winkel
waar hij zo goed zijn praatjes maken kon
– houdt u uw tas maar even open mevrouw –
en er samen met de broccoli altijd iets
van wijsheid indeed

Dat iets is niets
Dat iets vervliegt
in het zicht van de verordening 212 GBD
en de artikel 13 procedure BVRO
die zou zijn vertraagd
door een nieuwe normering
afkomstig van een dubbele afkorting
die nog nooit met een krop sla werd gecommuniceerd

Mooi
als dan toch
zijn vingers het knopje van de microfoon
weten te vinden
bij een passage over het programma groenbeheer
En hij klan vertellen
wat verder kennelijk niemand weet:
dat het plantsoen in zijn wijk
al weken niet meer geschikt is
voor zijn klanten – hij noemt ze bij naam –
omdat de meeste van hen alleen nog maar
rollatorgewijs kunnen bewegen
en hij van hen wat klachten heeft gekregen

Maar hij wordt buiten de orde verklaard
dit punt had toch echt
op een geschikter moment
moeten worden aangekaart

= + =

Mensen, als het om verkiezingen gaat:

omhels het lokale
maar kies ook voor kennis
Beide zijn nodig
Niemand is overbodig