slider 2 new

Peter Noordhoek publiceert zeer geregeld. U vindt zijn artikelen en gebundelde uitgaven op de website van Northedge .
Blogs zijn te vinden via de links naar Facebook en LinkedIn

Er zijn verschillende boeken en bijdragen aan boeken gepubliceerd. In het voorjaar van 2019 verwacht hij te promoveren op “Trusting associations. A surgent approach to quality initiatives in associations.”