74 René Segers-Hoogendoorn

Kandidaatnummer
74

Kieskring
Rotterdam

Woonplaats, Provincie
Rotterdam, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Werk & arbeidsmarkt
2. Sterke steden
3. Duurzaamheid & energiebeleid

Slogan
Kleine woorden, grote daden. Politiek zoals het hoort: ambitieus en
rechtvaardig.

Motivatie
Ik sta voor een wereld waarin we zorgen voor elkaar, met extra zorg en
aandacht voor zij die het, om welke reden dan ook, moeilijk hebben.
We leven op een aardbol die we in bruikleen hebben en goed achter
moeten laten voor de generaties na ons. Daarom is het altijd goed om te
streven naar duurzaamheid.
Ik geloof niet dat alle heil verwacht moet worden van de overheid, noch
de markt. Ik geloof in collectief initiatief.
Mensen kunnen alleen maar mens zijn door samen te zijn en
gemeenschappelijkheid te delen. Wij moeten die nabijheid koesteren en
verdedigen. En om alles in onze samenleving in goede banen te leiden
hebben we wetten en regels nodig waaraan we ons houden.
We kunnen ons niet verschuilen achter onze dijken, maar hebben
internationale samenwerking nodig om als land sterk te kunnen blijven.
Europa heeft een sterke gemeenschappelijke geschiedenis en zou ook een
sterke gezamenlijke toekomst moeten hebben.
Eerst en vooral doet dit alles een appèl op politici: geef het goede
voorbeeld! Durf te staan voor je zaak en ga het moeilijke gesprek niet uit
de weg. Doe een appèl op iedereen: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe
dat ook een ander niet.’

Religie
Rooms-Katholiek

Website: https://www.cda.nl/zuid-holland/rotterdam/mensen/rene-segers-hoogendoorn/
Twitter: https://www.twitter.com/#rgcsh
Facebook: https://www.facebook.com/rene.segershoogendoorn.3
Instagram: https://www.instagram.com/rgcshinsta
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *