Kandidaatnummer
62

Kieskring
Den Haag

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
0-34

Deskundigheid
1. Onderwijs
2. Werk & arbeidsmarkt
3. Digitalisering & innovatie
4. Wonen & ruimtelijk beleid
5. Sterke steden
6. Rechtstaat

Slogan
Nu doorpakken! Opleiding en (t)huis.

Motivatie
Door de jaren heen is onze samenleving veranderd in een kenniseconomie. Dat betekent dat er ook steeds meer vraag is naar kennis. De primaire bron van kennis zijn onze collegebanken. Echter, veel studenten ervaren een steeds hogere (financiële) drempel om te studeren en moeten zich vaak in diepe schulden storten.

Wanneer studenten na hun studie hun leven verder vormgeven door een thuis te willen creëren, stuiten zij op een onbetaalbare woningmarkt. Het CDA zet een thuis (het gezin en de familie) op de allereerste plaats, maar thuis moet dan ook beginnen met een écht huis.

Thuis en onze directe omgeving vormen ons leven. Wanneer we onverhoopt hulp nodig hebben in ons leven van de overheid, dan moet deze makkelijk, toegankelijk en dichtbij zijn. De gemeente vormt dan ook hét aanspreekpunt en levert maatoplossingen daar waar nodig.

Ik zet me in voor de terugkomst van de basisbeurs, de bouw van betaalbare woningen en een toegankelijke overheid, de basis voor onze samenleving. Nu doorpakken!

Religie
Rooms-Katholiek

Social media
Facebook: https://www.facebook.com/nick.prinsen.71
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/nick-prinsen-34633795

Kandidaatnummer
19

Kieskring
Allen

Woonplaats, Provincie
Ypenburg, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Economie
2. Digitalisering & innovatie
3. Veiligheid
4. Werk & arbeidsmarkt
5. Financiën & belastingen

Motivatie

Aanvullende opmerkingen
Aanvullende deskundigheden:
    1.  Mobiliteit, verkeersveiligheid, scheepvaart, rijbewijzen (CBR)
    2. Economie: werkgelegenheid en arbeidsmarkt
    3. Familie & Gezin
    4. Gelijke positie man & vrouw

Social media
Website: https://www.cda.nl/wytskepostma
Twitter: https://www.twitter.com/WytskePostmaCDA
Facebook:https://www.facebook.com/WytskePostmaCDA
Linkedin:https://www.linkedin.com/in/wytskepostma/
Instagram: https://www.instagram.com/wytske_postma/

Kandidaatnummer
53

Kieskring
Leiden

Woonplaats, Provincie
Reeuwijk, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Financiën & belastingen
2. Digitalisering & innovatie
3. Economie
4. Wonen & ruimtelijk beleid
5. Landbouw, tuinders & visserij
6. Pensioenen

Slogan
Lokaal en landelijk!

Motivatie
De landelijke overheid delegeert steeds meer taken naar de lokale overheid. Als wethouder in Bodegraven-Reeuwijk ervaar ik dat dit een goede afstemming en samenwerking vereist. Kleine en middelgrote gemeenten worden te weinig gehoord in Den Haag. Het is belangrijk om als gemeentebestuur een rechtstreekse lijn te hebben naar de Tweede Kamer. Een sterk CDA in de gemeente en in de Tweede Kamer is dus van essentieel belang.
Lokaal en landelijk!

Religie
Protestant (PKN)

Aanvullende opmerkingen
L0kaal en landelijk!

Social media

Website: https://www.cda.nl
Twitter: https://www.twitter.com/djknol
Facebook: https://www.facebook.com/dirkjan.knol.7
Instagram: https://www.instagram.com/knoldirkjan
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/Dirk-Jan-Knol-47764a2

Kandidaatnummer
67

Kieskring
Den Haag

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Onderwijs
2. Digitalisering & innovatie
3. Wonen & ruimtelijk beleid
4. Sterke regio's
5. Sterke steden
6. Landbouw, tuinders & visserij
7. Duurzaamheid & energiebeleid

Slogan
Den Haag, Scheveningen en Loosduinen, nú doorpakken!

Motivatie
Ik ben opgeroeid tussen de noten en zuidvruchten van het familiebedrijf en ik heb jarenlang op de markt gestaan.
Ik ben altijd opgekomen voor mijn straat, buurt en stad. Dag en nacht zette ik mij daarvoor in.
Dit viel in 2018 zelfs Zondag met Lubach op die een item maakte over mijn werk als Raadslid.

Na ruim 9 jaar onderdeel te zijn geweest van de gemeenteraad van Den Haag, ben ik sinds 2019 Provinciaal Statenlid van Zuid-Holland als woordvoerder Bereikbaarheid en de Agrarische sector.

Naast mijn werk als Statenlid ben ik inmiddels ruim 20 jaar met heel veel plezier werkzaam in het onderwijs.

Ik kom op voor iedereen en probeer daarbij altijd oog te hebben voor de zwakkere in onze samenleving. Dat ook zij meekomen worden bij plannen, dat zij ook een goede toekomst kunnen krijgen.

Religie
Geen kerkelijke gezindte

Social media

Website: https://michelrogier.nl/
Twitter: https://twitter.com/michelrogier
Facebook: https://facebook.com/PuurHaags/
Instagram: https://www.instagram.com/michelrogier/ 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/michelrogier/
Youtube: https://www.youtube.com/user/MichelRogier

Kandidaatnummer
64

Kieskring
12

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
0-34

Deskundigheid
1. Digitalisering & innovatie
2. Wonen & ruimtelijk beleid
3. Sterke steden

Slogan
Daniël pakt doooooooor!

Motivatie
Ik wil de Kamer in om de positie van de steden te versterken. Want hoe houden we deze steden aantrekkelijk, nu en in de toekomst? Hoe zorgen we er voor dat we de problemen in de stad oplossen en niet alleen bouwen om de huidige problemen verder te vergroten? Hoe zorgen we er voor dat lusten en lasten tussen stad en regio netjes verdeeld worden? Want dat er een probleem is dat is duidelijk want beroepen die hard nodig zijn als agenten, leraren of verpleegkundigen kunnen of willen steeds meer in de stad wonen omdat de ene wijk onbetaalbaar en de andere wijk onleefbaar is geworden. Tegelijkertijd vertrekken veel jonge meer kapitaalkrachtige gezinnen uit de stad. Met mijn ervaring in de lokale Haagse politiek en in de ambtenarij in het andere Den Haag wil ik vanuit de Kamer een bijdrage leveren aan de oplossing.

Religie
Rooms-Katholiek

Social media

Website: https://www.cda.nl/zuid-holland/den-haag/mensen/daniel-de-groot
Twitter: https://www.twitter.com/DanielCDADH

Kandidaatnummer
68

Kieskring
13

Woonplaats, Provincie
Hoogvliet, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Onderwijs
2. Werk & arbeidsmarkt
3. Digitalisering & innovatie

Slogan
Met lef en ambitie de arbeidsmarkt en het sociale stelsel hervormen!

Motivatie
Werklozen voelen zich langs de kant staan, niemand rekent op ze, ze voelen zich nutteloos en missen sociaal contact. Ze kunnen en willen vaak wel werken, maar krijgen niet de kans hiertoe geboden. Het is niet het gebrek aan inkomen, maar het gebrek aan zinvol werk, dat leidt tot een steeds groter wordende tegenstelling tussen mensen met diploma en werk, en mensen zonder diploma en slechts incidenteel of geen werk.

De coronacrisis heeft uitvergroot hoe kwetsbaar de arbeidsmarkt en het stelsel van sociale zekerheden is. Daarom moeten we er voor zorgen dat niemand langs de kant staat en iedereen mee kan doen. Dat geldt voor jongeren en volwassenen. We moeten werken naar een sociaal zekerheidsstelsel dat niet alleen focust op de bescherming van inkomen, maar ook op de bescherming van werk en de mogelijkheid voor een leven lang ontwikkelen. Inzetten op een arbeidsmarkt die toekomstbestendig is. Daar wil ik graag op doorpakken!

Religie
Protestant (PKN)

Social media

Website: https://www.cda.nl
Twitter: https://www.twitter.com/AlexHallema
Facebook: https://www.facebook.com/alexhallema
Instagram: https://www.instagram.com/alexhallema
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/alex-hallema-2651a311

Kandidaatnummer
58

Kieskring
12

Woonplaats, Provincie
's-Gravenhage, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid

1.Onderwijs
2.Digitalisering & innovatie
3.Duurzaamheid & energiebeleid

Slogan
Vecht voor uw rechten!

Motivatie
Voormalig: Ingenieur, onderzoeker, universitair docent

Huidig: Senior consultant, Chinese school directeur, DB-lid van verschillende Chinese organisaties in Nederland

Mijn gezin komt van oorsprong uit Dapeng in Shenzhen, China. In 1975 ben ik met hen vanuit Hong Kong naar Nederland geëmigreerd. Sindsdien heb ik mij gespecialiseerd in elektrotechniek, elektronica, telecommunicatie en informatietechniek. 

Enkele jaren geleden ben ik benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor mijn culturele en maatschappelijke bijdragen aan de Chinees-Nederlandse cultuur. Dit doe ik al 40 jaar vanuit mijn passie voor de kerkelijke bediening, maar ook als directeur van een Chinese onderwijsinstelling en mijn bijdragen op het gebied van economie & handel.

Ik voel mij door God geroepen om de politiek in te slaan. Met uw steun word ik lid van de Tweede Kamer waarin ik u van dienst zal zijn en actief zal strijden voor de rechten en belangen van alle burgers van Nederland. Daarbij zal ik mij uiteraard richten op de Nederlandse Chinezen die niet altijd voldoende representatief aanwezig zijn in de Tweede Kamer.

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Twitter: https://www.twitter.com/DavidKCWan
Facebook: https://www.facebook.com/DavidKCWan
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/davidkcwan

Kandidaatnummer
38

Kieskring
Allen

Woonplaats, Provincie
Rotterdam, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Onderwijs
2. Werk & arbeidsmarkt
3. Digitalisering & innovatie
4. Duurzaamheid & energiebeleid

Slogan
Nu Doorpakken!

Motivatie

Nu doorpakken! Met 15 jaar op de teller in het bedrijfsleven, wil ik nu doorpakken in de Tweede Kamer door te:

  1. Investeren in nieuwe banen, het bedrijfsleven, kennis en innovatie
  2. Investeren in vernieuwend onderwijs, gericht op de unieke talenten van ieder kind
  3. Investeren in de samenwerking van organisaties en mensen (samenleving, zakelijk en cultuur/muziek)

Mijn bijzondere aandacht zal liggen bij de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, waar ik woon, en de regio Zuid-Limburg, waar mijn roots liggen.

Religie
Rooms-Katholiek

Aanvullende opmerkingen
Nu doorpakken! Met 15 jaar op de teller in het bedrijfsleven, wil ik nu doorpakken in de Tweede Kamer.

Social media

Website: https://www.cda.nl/michiel-dijkman
Twitter: https://www.twitter.com/michieldijkman
Facebook: https://www.facebook.com/michieldijkman1984
Instagram: https://www.instagram.com/michieldijkman
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/www.michieldijkman.nl

Kandidaatnummer
60

Kieskring
Rotterdam

Woonplaats, Provincie
Rotterdam, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
34-49

Deskundigheid

  1. Financiën en belastingen
  2. Digitalisering & innovatie
  3. Buitenlands beleid
  4. Sterke steden

Slogan
ICT en Digitale transformatie voor versterking van de samenleving.

Motivatie
•Het ondernemerschap op jonge leeftijd, aangevuld met mijn werkervaring, hebben ervoor gezorgd dat ik een brede algemene kennis heb van het bedrijfsleven. Als Kamerlid wil ik me inzetten voor een duurzaam ondernemersklimaat in Nederland.

•De Nederlandse overheid geeft jaarlijks tussen de 4 en 7 miljard uit aan mislukte ICTprojecten. Mijn kennis op het gebied van digitale infrastructuur, telecommunicatie, ICT, automatisering hebben ertoe bijgedragen dat ik een pragmatische visie op innovatie en vernieuwing heb ontwikkeld. Deze kennis wil ik inzetten in de algehele ICT-visie van de overheid, ICT is voor ons land een vitale infrastructuur.

•In mijn rol bij SAS Institute, SAP, KPN en BAS Consultancy ben ik verantwoordelijk (geweest) om overheden te helpen met AI, data gericht handhaven en hierop beleid te ontwikkelen. De kennis die ik hierbij heb opgebouwd over privacyaspecten en wat er technologisch mogelijk is maakt het, dat ik beleid op deze terreinen kan toetsen op onder meer uitvoerbaarheid.

•Mijn netwerk en ervaring in het corps diplomatique maakt het dat ik me ook internationaal kan inzetten voor de belangen van Nederland.

Religie
Protestant (PKN)

Aanvullende opmerkingen

Social media

Website: https://www.cda.nl
Twitter:https://www.twitter.com/AntoineOever
Facebook:https://www.facebook.com/antoinevandenoever
Instagram:https://www.instagram.com/antoinevandenoever
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/antoinevandenoever
Youtube: https://youtube.com/user/astoine/featured

Kandidaatnummer
47

Kieskring
12;13;14;15

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Digitalisering & innovatie
2. Rechtstaat
3. Veiligheid

Slogan
" Recht doen."

Motivatie
Rechtvaardigheid is een werkwoord. Daarom is recht doen! mijn campagneleus.

We hebben in Nederland op papier een prachtige rechtsstaat, maar veel mensen die hun recht willen halen ervaren die rechtsstaat onvoldoende. Daar wil ik werkelijk verandering in brengen. Als voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag heb ik gezien hoe nodig dat is.

Religie
Protestant (PKN)

Website: https://www.rechtdoen.nl
Twitter: https://www.twitter.com/ChrisvandamCDA
Facebook: https://www.facebook.com/chrisvandamcda
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/chrisvandamcda

Oosthaven 15-16 2801 PC Gouda
info@meerdannu.nl
T: 0182 684545
M: 06 53488078
@PeterNoordhoek
Wilt u een boek uitgeven via uitgeverij Meer dan Nu?
contact
star-oclosearrow-circle-o-downalign-justify