Kandidaatnummer
61

Kieskring
Rotterdam (13)

Woonplaats, Provincie
Capelle aan den IJsel, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
0-34

Deskundigheid
1. Onderwijs
2. Sterke steden
3. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Ieder mens betekent evenveel voor de samenleving, gelijke kansen voor iedereen.

Motivatie
Devie Badloe (33 jaar) is sinds 2018 raadslid voor het CDA in Capelle aan den IJssel. Zij studeerde bestuurskunde om meer inzicht te krijgen in de inrichting van de samenleving en wat de invloed van de politiek hierop is. Zij vond in het CDA een partij om dit in de praktijk te brengen. ‘De reden dat ik voor het CDA kies is, omdat ik drie pijlers van belang vind: geloof, opvoeding en onderwijs’. Devie’s ouders komen uit Suriname en haar voorouders uit India. In het hindoeïsme zitten veel ideeën vervat die overeenkomen met het christendemocratisch gedachtegoed. In de boodschap van het CDA herkende zij wat zij van huis uit meekreeg: normen, waarden, respect, fatsoen en zorg voor elkaar, maar ook nadruk op het gezin en de familie als hoeksteen van de samenleving ‘waar ik altijd op kan terugvallen. Voor mij zijn dat de basisbeginselen.’ Een brug slaan tussen verschillende groepen en de samenwerking zoeken. Toewerken naar een verbindende samenleving, waarin onderlinge verschillen als een meerwaarde worden gezien. Ongeacht hoe je eruitziet, wat je gelooft of wie je bent, ieder mens betekent evenveel voor de samenleving.

Religie
Hindoeïsme

Kandidaatnummer
49

Kieskring
Allen

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Zorg
2. Economie
3. Wonen & ruimtelijk beleid
4. Sterke steden
5. Duurzaamheid & energiebeleid
6. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Nu doorpakken!

Motivatie
Alweer 20 jaar geleden ben ik bewust lid geworden van het christendemocratische CDA. Door mijn ouders, beiden afkomstig uit het Duitse Rijnland, ben ik opgevoed met de overtuiging dat mensen via inkomsten uit werk onafhankelijk zouden moeten kunnen zijn. Dit is niet voor iedereen mogelijk en in die gevallen moet de overheid ondersteuning bieden en zorgen dat iedereen dezelfde kansen krijgt.

Bedrijven moeten de ruimte krijgen om te ondernemen en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De overheid moet goede randvoorwaarden creëren, zoals onderwijs, zorg en andere publieke voorzieningen. Een sterke economie staat ten dienste van een sterke samenleving. In mijn werk als wethouder van Economie en Zorg en Welzijn van Den Haag heb ik deze combinatie ook kunnen maken.

Het CDA is in haar kern een brede beweging waar mensen ongeacht hun opleidingsniveau, inkomen of achtergrond zich welkom en aangesproken door moeten voelen. Hierin ligt een opdracht die ik sterk voel en waar ik als partijleider van de Haagse afdeling veel aan gedaan heb. Deze ervaring en inzet wil ik landelijk voor het CDA gaan toepassen om zo mee te bouwen aan een moderne en brede volkspartij.

Religie
Rooms-Katholiek

Social media
Website: https://www.cda.nl/karstenklein
Twitter: https://www.twitter.com/karstenklein

Kandidaatnummer
65

Kieskring
Leiden

Woonplaats, Provincie
Noordwijkerhout, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Buitenlands beleid
2. Sterke regio's
3. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Op zoek naar een nieuw evenwicht

Motivatie
De waarde van wat we bereikt hebben is de inspiratie voor het aanpakken van de problemen die op ons afkomen.

Religie
Protestant (PKN)

Kandidaatnummer
67

Kieskring
Dordrecht

Woonplaats, Provincie
Vlaardingen, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Zorg
2. Onderwijs
3. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Samen een sterke basis

Motivatie
Als het thuis goed gaat, heb je een sterke basis. Het CDA staat ervoor om die basis te beschermen en te versterken. Daarin is iedereen van betekenis; de buurvrouw die in de gaten houdt of het goed gaat, de docent die kinderen een zetje geeft, de vrijwilliger die de kantine bij de voetbalvereniging beheert. Samen zorgen we voor sterke gezinnen, sterke wijken en steden en uiteindelijk een sterk Nederland. Voor iedereen die het nodig heeft, staat de overheid er om te helpen. Maar we beginnen met het ‘gewone’ te versterken, door goede regelingen voor gezinnen en mantelzorgers. Door het onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Door ouderen zichtbaar een belangrijke plek te geven in de samenleving. Door werk vanzelfsprekend en lonend te maken. Namens het CDA zet ik mij in voor een maatschappij waarin wij omzien naar elkaar en zo samen de gaan voor een sterke basis voor iedereen.

Religie
Evangelisch

Social media
Website: https://www.cda.nl/zuid-holland/vlaardingen/mensen/jacky-silos-166789
Facebook: https://www.facebook.com/jacky.silos
Instagram: https://www.instagram.com/jackysilos/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jacky-silos-5b778112

Kandidaatnummer
61

Kieskring
12

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Zorg
2. Werk & arbeidsmarkt
3. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Samenleven is aandacht hebben voor je medemens

Motivatie
Ruim 10 jaar geleden ben ik lid geworden van het CDA vanwege de waarden die het CDA drijft.  Bovendien is het een volkspartij en brengt het een diverse groep mensen, van verschillende  culturele, sociale en economisch achtergronden, bij elkaar.  Mijn inzet voor het CDA zie ik als mijn bijdrage voor een grotere sociale samenhang en een manier  om de toenemende vervreemding tussen groepen mensen tegen te gaan. Ik ben Cultureel Antropoloog met een nieuwsgierige en open blik naar mensen in hun  omgeving en hun relatie met de grotere wereld om hen heen.

Sinds 2019 ben ik fractievertegenwoordiger voor het CDA in Den Haag en voer ik het woord in de commissie Samenleving over zorg en welzijn, waarbij mijn leidraad de gespreide verantwoordelijkheid is: wat doet de samenleving al zelf en waar kan de overheid bijspringen of moet het als vangnet optreden?

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Twitter: https://www.twitter.com/AstridFrey
Facebook: https://www.facebook.com/Astridfrey
Instagram: https://www.instagram.com/CDADenhaag
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/Astridfrey

Kandidaatnummer
54

Kieskring
12

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1.Werk & arbeidsmarkt
2. Rechtstaat
3. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Gerechtigheid & Solidariteit

Motivatie
De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een
betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft de mensen zekerheid.
De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. De
overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Ook zal de
overheid op moeten komen voor de zwakkere in de samenleving.

Religie
Islam

Social media

Facebook: https://www.facebook.com/fatma-aktas
Instagram: https://www.instagram.com/avrasyafatma
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fatma-aktas

Kandidaatnummer
55

Kieskring
Dordrecht (14)

Woonplaats, Provincie
Brielle, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Wonen & ruimtelijk beleid
2. Sterke regio's
3. Duurzaamheid & energiebeleid
4. Landbouw, tuinders & visserij
5. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Een stem op de regio doet er toe!

Motivatie
De afgelopen 11 jaar ben ik actief op gemeentelijk en regionaal niveau. Het belang van een goede verbinding met de Provinciale en de Tweede Kamer Fractie is van groot belang om daar de zorgen en problemen van de gemeente en de regio onder de aandacht te brengen.

Een stem op mij geeft me steun om die verbinding te maken!

Het gaat er mij om dat de inwoners van Voorne-Putten ook in Den Haag gehoord worden.

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/basvanderlinden1

Kandidaatnummer
62

Kieskring
Dordrecht

Woonplaats, Provincie
Maasdam

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Zorg
2. Wonen & ruimtelijk beleid
3. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Samenleven is een werkwoord.

Motivatie
Ieder mens is anders en iedereen is van waarde. In een coöperatieve samenleving draagt iedereen een steentje bij naar vermogen, groot of klein. Van een luisterend oor, budgetmaatje, voorlezen aan je (klein-)kinderen of vrijwilliger in de dorpswinkel tot teamwork in de operatiekamer of bij het boren van een verkeerstunnel. Iedereen neemt en draagt (een deel van de) verantwoordelijkheid. Daar word ik blij van en zet ik me graag voor in. Een stevige sociale basis in elk dorp, in elke wijk, in elke stad, in heel het land.

Omzien naar elkaar vraagt ook om een slagvaardige overheid die werkt vanuit de bedoeling, een rechtvaardige samenleving waar ieder mens telt en meedoet.

Regels moeten daarbij helpen en ruimte bieden aan de menselijke maat. Niet bang zijn voor precedenten en ongelijke situaties ongelijk behandelen. 

Samen spelen, samen leren, samen werken, samen vallen en weer opstaan dat is de samenleving die we nu nodig hebben voor een beter Nederland. Zorg voor elkaar, vandaag en morgen. Laten wij Nu doorpakken!

Religie
Protestant (PKN)

Social media

Twitter: https://www.twitter.com/JoanneBlaak
Facebook: https://www.facebook.com/joanne.blaak
Instagram: https://www.instagram.com/joanneblaak?igshid=1ex9x4dbunva4
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/joanne-blaak-v-d-lagemaat-1391456

Kandidaatnummer
48

Kieskring
15

Woonplaats, Provincie
Zoetermeer, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Zorg
2. Sterke steden
3. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Zorg voor elkaar

Motivatie
Ik zet me in voor een samenleving die echt samen leeft, die omkijkt naar elkaar, zij aan zij. En dat vanuit het besef dat we niet zonder elkaar kunnen. Iedereen de kans krijgt om haar of zijn talent waar te maken, zin te geven aan je bestaan. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om iets van zijn of haar leven te maken, iedereen doet mee. Door een overheid die rechtvaardigheid centraal stelt en oog heeft voor problemen op langere termijn. Alleen dan krijg je vertrouwen, voel je je veilig. Veilig en ‘thuis’ voelen is een voorwaarde om te kunnen groeien en nodigt uit om met elkaar in gesprek te blijven. Dat is een samenleving die echt samen leeft.

Religie
Rooms-Katholiek

Social media

Website: https://www.cda.nl/ingeborg-ter-laak
Twitter: https://twitter.com/ingeborgterlaak
Facebook: https://www.facebook.com/ingeborgterlaakcda
Instagram: https://www.instagram.com/iterlaak
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ingeborgterlaakcda

Kandidaatnummer
53

Kieskring
Rotterdam (13)

Woonplaats, Provincie
Rotterdam, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Buitenlands beleid
2. Sterke steden
3. Rechtstaat
4. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Het CDA krijgt vleugels met Vogelaar

Motivatie
Wat ben ik blij met het CDA programma!  Na zoveel jaren individualisering  is het tijd voor meer invloed van het CDA gedachtegoed. Laten we meer aandacht geven aan de ander; de zwakkeren in de samenleving, de ouderen en diegenen in onze omgeving die steun nodig hebben. Als we in de pandemie iets geleerd hebben, dan is het wel dat we meer oog moeten hebben voor elkaar en solidair moeten zijn op alle fronten.

Binnen de partij meer aandacht voor diversiteit, meer tolerantie tegenover nieuwkomers in ons land en een beleid dat klaar is voor de vergrijzing van onze samenleving. Laat senioren ‘meedoen’ zolang zij dat willen en kunnen. Gun hen daadwerkelijk de mogelijkheid om waardig ouder te worden!

Religie
Rooms-Katholiek

Oosthaven 15-16 2801 PC Gouda
info@meerdannu.nl
T: 0182 684545
M: 06 53488078
@PeterNoordhoek
Wilt u een boek uitgeven via uitgeverij Meer dan Nu?
contact
star-oclosearrow-circle-o-downalign-justify