Kandidaatnummer
69

Kieskring
Leiden

Woonplaats, Provincie
Bergambacht, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Landbouw, tuinders & visserij

Slogan
Een eerlijk verdienmodel voor de boer en tuinder

Motivatie
De landbouw is een belangrijke drager van het buitengebied. Omdat nu en in de toekomst zo te houden is het van belang dat het verdienmodel daar op afgestemd is. Een vitaal platteland kan niet zonder een duurzame landbouw. Daarnaast kan een gezonde landbouw een belangrijke bijdrage leveren aan de energievoorziening, recreatie,(lokale) voedselvoorziening en natuur- en landschapsonderhoud.

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Website: https://www.kaasboerderijschep.nl

Kandidaatnummer
56

Kieskring
Dordrecht (14)

Woonplaats, Provincie
Sliedrecht

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Wonen & ruimtelijk beleid
2. Sterke regio's
3. Duurzaamheid & energiebeleid

Slogan
Investeren in stenen en straten, mensen en verenigingen

Motivatie
Investeren in stenen en straten: we moeten bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Dat moeten we op een slimme manier doen: groen, goed en veilig bereikbaar met de fiets, nabij (hoogwaardig) openbaar vervoer en natuurlijk 100% duurzaam.

Investeren in mensen en verenigingen: met het CDA krijgen we een gezonde, veilige en gezellige samenleving. Met fatsoen en respect samenleven en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leefomgeving.

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Twitter: https://www.twitter.com/TA_spek
Facebook: https://www.facebook.com/ton.spek.1
Instagram: https://www.instagram.com/tonspek
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tonspek

Kandidaatnummer
58

Kieskring
Leiden (15)

Woonplaats, Provincie
Bergambacht, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
0-34

Deskundigheid
1. Zorg
2. Onderwijs
3. Wonen & ruimtelijk beleid
4. Sterke regio's
5. Rechtstaat

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Twitter: https://www.twitter.com/irma_bult
Instagram: https://www.instagram.com/Irma_Bult
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/irma-bultman-b8b80860

Kandidaatnummer
53

Kieskring
Dordrecht

Woonplaats, Provincie
Langerak, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Wonen & ruimtelijk beleid
2. Duurzaamheid & energiebeleid

Slogan
Wonen voor iedereen, Nu doorpakken

Motivatie
De woningcrisis is enorm. Bouwen, bouwen, bouwen zou het motto moeten
zijn voor het nieuwe kabinet. Bouwen voor iedereen; sociale huur, maar met name ook de midden inkomens van een woning voorzien. Als Wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen merk ik hoe weerbarstig het realiseren van woningen binnen stedelijk gebied is. Met het huidige tempo redden we het niet! Er moet versnelling komen in het bouwen. Dit kan, daar ben ik van overtuigd. Door minder bestuurlijke drukte met elkaar tegenwerkende overheden. Maar ook door meer mogelijkheden voor dorpen om te bouwen op het platteland. De verhuurdersheffing moet stoppen zodat corporaties weer meer kunnen bouwen en tot slot moeten ruimtelijke procedures sneller doorlopen kunnen worden met minder mogelijkheden om procedures te vertragen.

Religie
Protestant

Social media
Twitter: https://www.twitter.com/arjankraijo
Facebook: https://www.facebook.com/arjankraijo
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/arjankraijo

Kandidaatnummer
74

Kieskring
Rotterdam (13) Kandidaatnummer 74
Dordrecht (14) Kandidaatnummer 80
Leiden (15) Kandidaatnummer 80

Woonplaats, Provincie
Westland, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Economie
2. Sterke regio's
3. Landbouw, tuinders & visserij

Slogan
Voor een sterk en innovatief Zuid-Holland

Motivatie
Door de uitdagingen in Zuid-Holland innovatief en gezamenlijk aan te pakken kunnen we  welvaart in Nederland realiseren.
Een meer duurzame economie, voldoende woningen en werk voor iedereen. Zo innoveren we ons uit de crisis. Daar kunnen en moeten we met elkaar nu op doorpakken.

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Twitter: https://www.twitter.com/abomlemstra
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/abomlemstra

Kandidaatnummer
20

Kieskring
allen

Woonplaats, Provincie
Leiden, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
0-34

Deskundigheid
1. Onderwijs
2. Werk & arbeidsmarkt
3. Wonen & ruimtelijk beleid

Motivatie
Mijn CDA staat voor voldoende betaalbare woningen voor jong en oud. Voor een schuldenvrije generatie die met zekerheid kan beginnen aan een werkzaam leven en zo kan bouwen aan de toekomst.

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Website: https://www.cda.nl/terpstra
Twitter: https://www.twitter.com/JHTerpstra
Facebook: https://www.facebook.com/JHTerpstra
Instagram: https://www.instagram.com/JHTerpstra
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jhterpstra

Kandidaatnummer
67

Kieskring
Leiden

Woonplaats, Provincie
Piinacker-Nootdorp, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Wonen & ruimtelijk beleid
2. Sterke regio's
3. Landbouw, tuinders & visserij

Slogan
Aandacht voor iedereen.

Motivatie
CDA is een echte midden partij. Dat betekent dat er aandacht is voor alles en iedereen. Verkiezingsprogramma’s van links of rechts bevatten linkse en rechtse idealen terwijl in Nederland altijd een compromis moet worden gevonden.
Daarom is het zo goed dat het CDA direct al in het programma met alles en iedereen rekening houdt. Kortom:  Zorg en oog voor elkaar en alles om ons heen.

Religie
Protestant (PKN)

Kandidaatnummer
65

Kieskring
Leiden

Woonplaats, Provincie
Noordwijkerhout, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Buitenlands beleid
2. Sterke regio's
3. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Op zoek naar een nieuw evenwicht

Motivatie
De waarde van wat we bereikt hebben is de inspiratie voor het aanpakken van de problemen die op ons afkomen.

Religie
Protestant (PKN)

Kandidaatnummer
68

Kieskring
Leiden (15)

Woonplaats, Provincie
Warmond, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Buitenlands beleid
2. Duurzaamheid & energiebeleid
3. Landbouw, tuinders & visserij

Slogan
Voor een sterke (circulaire) economie en toekomstbestendige kernen, natuur en landschap!

Motivatie
Samen met mijn gezin woon ik al jaren in het prachtige Warmond. Ik houd van natuur, reizen en sporten, ben voorzitter van CDA Teylingen en als vrijwilliger actief bij diverse initiatieven in Teylingen.

Juist in tijden van COVID werk maken van een bloeiende (circulaire) economie met:

Ruimte voor eigen identiteit van vitale steden en dorpen

Bescherming van ons prachtige landschap waarin natuur, recreatie en duurzaam boeren elkaar versterken

Betaalbaar, veilig en vooral plezierig wonen met oog voor:

Duurzaamheid haalbaar voor iedereen door:

Internationale samenwerking gebaseerd op hulp en handel en steun voor de bevolking in landen die door COVID zwaar zijn getroffen

Alvast veel dank voor uw stem!

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Twitter: https://www.twitter.com/hansvanek
Facebook: https://www.facebook.com/hansvanek
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/hansvanek

Kandidaatnummer
76

Kieskring
Leiden

Woonplaats, Provincie
Zoeterwoude, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Economie
2. Wonen & ruimtelijk beleid
3. Duurzaamheid & energiebeleid

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Website: https://www.tondegans.nl
Twitter: https://www.twitter.com/tondegans
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tondegans

Oosthaven 15-16 2801 PC Gouda
info@meerdannu.nl
T: 0182 684545
M: 06 53488078
@PeterNoordhoek
Wilt u een boek uitgeven via uitgeverij Meer dan Nu?
contact
star-oclosearrow-circle-o-downalign-justify