Kandidaatnummer
58

Kieskring
Leiden (15)

Woonplaats, Provincie
Bergambacht, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
0-34

Deskundigheid
1. Zorg
2. Onderwijs
3. Wonen & ruimtelijk beleid
4. Sterke regio's
5. Rechtstaat

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Twitter: https://www.twitter.com/irma_bult
Instagram: https://www.instagram.com/Irma_Bult
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/irma-bultman-b8b80860

Kandidaatnummer
79

Kieskring
15

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Onderwijs
2. Buitenlands beleid
3. Rechtstaat

Slogan
Ervaring telt

Motivatie
Het is voor mij een eer opnieuw lijstduwer te zijn bij deze Tweede
Kamerverkiezingen
Na 23 jaar Tweede Kamer en 10 jaar Europees Parlement weet ik hoe belangrijk maar ook hoe kwetsbaar democra^e kan zijn. Je daar voor in te
mogen en kunnen zeTen vind ik zo waar een levensopdracht. Poli^ek en
met name het kiesrecht is een grote verworvenheid, ga er dus goed mee
om

Religie
Rooms-Katholiek

Social media
Website: https://www.wimvandecamp.nl
Twitter: https://www.twitter.com/wimvandecamp
Facebook: https://www.facebook.com/wimvandecamp
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/wimvandecamp

Kandidaatnummer
79

Kieskring
14

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Onderwijs
2. Buitenlands beleid
3. Rechtstaat

Slogan
Ervaring telt

Motivatie
Het is voor mij een eer opnieuw lijstduwer te zijn bij deze Tweede
Kamerverkiezingen
Na 23 jaar Tweede Kamer en 10 jaar Europees Parlement weet ik hoe belangrijk maar ook hoe kwetsbaar democra^e kan zijn. Je daar voor in te
mogen en kunnen zeTen vind ik zo waar een levensopdracht. Poli^ek en
met name het kiesrecht is een grote verworvenheid, ga er dus goed mee
om

Religie
Rooms-Katholiek

Social media
Website: https://www.wimvandecamp.nl
Twitter: https://www.twitter.com/wimvandecamp
Facebook: https://www.facebook.com/wimvandecamp
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/wimvandecamp

Kandidaatnummer
69

Kieskring
Den Haag

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Onderwijs
2. Buitenlands beleid
3. Rechtstaat

Slogan
Ervaring telt

Motivatie
Het is voor mij een eer opnieuw lijstduwer te zijn bij deze Tweede
Kamerverkiezingen
Na 23 jaar Tweede Kamer en 10 jaar Europees Parlement weet ik hoe belangrijk maar ook hoe kwetsbaar democra^e kan zijn. Je daar voor in te
mogen en kunnen zeTen vind ik zo waar een levensopdracht. Poli^ek en
met name het kiesrecht is een grote verworvenheid, ga er dus goed mee
om

Religie
Rooms-Katholiek

Social media
Website: https://www.wimvandecamp.nl
Twitter: https://www.twitter.com/wimvandecamp
Facebook: https://www.facebook.com/wimvandecamp
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/wimvandecamp

Kandidaatnummer
54

Kieskring
12

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1.Werk & arbeidsmarkt
2. Rechtstaat
3. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Gerechtigheid & Solidariteit

Motivatie
De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een
betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft de mensen zekerheid.
De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. De
overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Ook zal de
overheid op moeten komen voor de zwakkere in de samenleving.

Religie
Islam

Social media

Facebook: https://www.facebook.com/fatma-aktas
Instagram: https://www.instagram.com/avrasyafatma
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fatma-aktas

Kandidaatnummer
75

Kieskring
Dordrecht

Woonplaats, Provincie
Noordeloos

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Zorg
2. Rechtstaat

Slogan
Nog meer christen-democratie vanuit beginselpolitiek!

Motivatie
Vanuit het verleden al zeer betrokken bij beginselpolitiek, politiek bedrijven vanuit beginselen.
Voor mij zijn als christen deze beginselen gebaseerd op de Bijbel.
Geloof omzetten in daden voor het gehele volk.
Niet in een volkspartij waarin iedereen zich thuis moeten kunnen vullen, wel in een volkspartij die er voor het hele volk is.

Religie
Protestant (PKN)

Kandidaatnummer
53

Kieskring
Rotterdam (13)

Woonplaats, Provincie
Rotterdam, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Buitenlands beleid
2. Sterke steden
3. Rechtstaat
4. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Het CDA krijgt vleugels met Vogelaar

Motivatie
Wat ben ik blij met het CDA programma!  Na zoveel jaren individualisering  is het tijd voor meer invloed van het CDA gedachtegoed. Laten we meer aandacht geven aan de ander; de zwakkeren in de samenleving, de ouderen en diegenen in onze omgeving die steun nodig hebben. Als we in de pandemie iets geleerd hebben, dan is het wel dat we meer oog moeten hebben voor elkaar en solidair moeten zijn op alle fronten.

Binnen de partij meer aandacht voor diversiteit, meer tolerantie tegenover nieuwkomers in ons land en een beleid dat klaar is voor de vergrijzing van onze samenleving. Laat senioren ‘meedoen’ zolang zij dat willen en kunnen. Gun hen daadwerkelijk de mogelijkheid om waardig ouder te worden!

Religie
Rooms-Katholiek

Kandidaatnummer
66

Kieskring
Dordrecht (14)

Woonplaats, Provincie
Delft, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Veiligheid
2. Rechtstaat

Slogan
Via normen en waarden terug naar een echte samenleving

Motivatie
Ik wil mij inzetten om de 4 kernwaarden solidariteit, publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap meer praktische invulling te geven: omzien naar elkaar en vooral de meest kwetsbaren, naast mensen staan en voor hun recht opkomen indien nodig, waarden en normen als uitgangspunt nemen. Daarin is de C van het CDA een belangrijke motivator voor mij.

Iedereen is van waarde en uniek en iedereen heeft recht op een waardig bestaan. Ouderen die ons land hebben opgebouwd tot jongeren die de toekomst hebben. Daarom goede en betaalbare woningen voor beide groepen maar ook voor gezinnen. Daarom goed onderwijs met de basisbeurs terug. En heel belangrijk is dat mensen zich veilig voelen waar ze wonen en werken. Daarom ook inzet op de strijd tegen criminaliteit, ondermijning en drugshandel.

Tenslotte is gemeenschapszin in een samenleving heel belangrijk, dat mensen zich verbonden weten met elkaar. Daar spelen verenigingen (sport, muziek, cultuur etc.) met al hun vrijwilligers een belangrijke rol in.  Die moeten wij koesteren door ze te helpen en te ondersteunen.

Religie
Protestant(PKN); Nederlands Hervormd

Aanvullende opmerkingen

Social media

Website: https://www.cda.nl/zuid-holland/delft/mensen/rob-van-woudenberg
Twitter: https://www.twitter.com/rvanwoudenberg
Facebook: https://www.facebook.com/rob.vanwoudenberg.3
Instagram: https://www.instagram.com/vanwoudenbergrob
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/rob-van-woudenberg452762a

Kandidaatnummer
47

Kieskring
12;13;14;15

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Digitalisering & innovatie
2. Rechtstaat
3. Veiligheid

Slogan
" Recht doen."

Motivatie
Rechtvaardigheid is een werkwoord. Daarom is recht doen! mijn campagneleus.

We hebben in Nederland op papier een prachtige rechtsstaat, maar veel mensen die hun recht willen halen ervaren die rechtsstaat onvoldoende. Daar wil ik werkelijk verandering in brengen. Als voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag heb ik gezien hoe nodig dat is.

Religie
Protestant (PKN)

Website: https://www.rechtdoen.nl
Twitter: https://www.twitter.com/ChrisvandamCDA
Facebook: https://www.facebook.com/chrisvandamcda
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/chrisvandamcda

Kandidaatnummer
61

Kieskring
Rotterdam

Woonplaats, Provincie
Rotterdam, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
50 - 60+

Deskundigheid
1. Zorg
2. Onderwijs
3. Werk & Arbeidsmarkt
4. Digitalisering & innovatie
5. Veiligheid
6. Wonen & ruimtelijk beleid
7. Sterke steden
8. Duurzaamheid & energiebeleid
9. Rechtstaat

Slogan
Alleen samen staan we sterk! Dus nu doorpakken!

Motivatie
Tien jaar geleden werd ik vanwege allerlei ontwikkelingen in de samenleving steeds nieuwsgieriger naar de politieke besluitvorming in Den Haag. De oproep /advertentie van het CDA in het blad METRO kwam dan ook als een geschenk uit de hemel. Ik werd vrijwilliger bij de CDA Fractie.
Ik kon niet alleen meekijken in de Haagse keuken maar zag ook waar het CDA als partij voor stond.  

Het CDA gelooft in mensen. Mensen die niet langs elkaar heen leven maar met elkaar. Elke  mens moet zijn eigen levensverhaal vorm kunnen geven. En dat kan alleen als we investeren in goed onderwijs, werken aan een sterke en eerlijke economie en we kunnen vertrouwen op een dienstbare overheid. Want alleen dan kunnen we werken aan een krachtige samenleving waar iedereen zich thuis voelt!

Alleen samen staan we sterk! Dus nu doorpakken!
Elke stem telt! Gebruik uw stem goed

Religie
Rooms-Katholiek

Twitter: https://www.twitter.com/anroet
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/antoinette-roetgerink-b3035533

Oosthaven 15-16 2801 PC Gouda
info@meerdannu.nl
T: 0182 684545
M: 06 53488078
@PeterNoordhoek
Wilt u een boek uitgeven via uitgeverij Meer dan Nu?
contact
star-oclosearrow-circle-o-downalign-justify