Kandidaatnummer
70

Kieskring
Dordrecht (14)

Woonplaats, Provincie
Sliedrecht, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Veiligheid
2. Wonen & ruimtelijk beleid
3. Duurzaamheid & energiebeleid

Slogan
Niet álles kan, maar wat wel kan doen!

Motivatie
Met plezier en inzet ben ik werkzaam geweest in ons familiebedrijf. Een bedrijf waarvan de roots teruggaan naar de 17 e eeuw. Hierdoor spreek en versta ik de ondernemerstaal, maar heb ik een aantal jaren geleden
ook de politieke en bestuurlijke taal leren kennen.

Echter… wel met het kenmerk en ongeduld van de ondernemer om door te pakken. Oplossingen zoeken en realistisch blijven. Niet alles kan en zeker niet tegelijk. Maar wat wel kan, moet je op doorpakken en doen!

laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in Duurzaamheid, Energie en Milieu(wetgeving). De energie-transitie is een breed begrip waar kansen liggen, die we moeten pakken. Er liggen ook bedreigingen, maar we
weten pas na goed onderzoek of het ook een bedreiging is. In de tussentijd moet er ruimte zijn, zowel ruimtelijk als financieel, om dingen te doen die we nooit voor mogelijk hebben gehouden. Innoveren en doorpakken. Vallen en weer opstaan.

Nederlanders hebben altijd laten zien dat we het kunnen! Dat hebben de ondernemers laten zien, maar ook de bestuurders. In de politiek heb ik ook geleerd dat de oplossing in het midden ligt. Daarom… CDA.

Religie
Gereformeerd

Aanvullende opmerkingen
Bereikbaarheid/Infra én Europa vallen ook binnen mijn deskundigheid.

Social media
Website: https://www.cda.nl/zuid-holland
Twitter: https://www.twitter.com/Maurits_de_Haan
Facebook: https://www.facebook.com/maurits.dehaan.7
Instagram: https://www.instagram.com/maurits.dehaan/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/maurits-de-haan-9a451211

Kandidaatnummer
19

Kieskring
Allen

Woonplaats, Provincie
Ypenburg, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Economie
2. Digitalisering & innovatie
3. Veiligheid
4. Werk & arbeidsmarkt
5. Financiën & belastingen

Motivatie

Aanvullende opmerkingen
Aanvullende deskundigheden:
    1.  Mobiliteit, verkeersveiligheid, scheepvaart, rijbewijzen (CBR)
    2. Economie: werkgelegenheid en arbeidsmarkt
    3. Familie & Gezin
    4. Gelijke positie man & vrouw

Social media
Website: https://www.cda.nl/wytskepostma
Twitter: https://www.twitter.com/WytskePostmaCDA
Facebook:https://www.facebook.com/WytskePostmaCDA
Linkedin:https://www.linkedin.com/in/wytskepostma/
Instagram: https://www.instagram.com/wytske_postma/

Kandidaatnummer
61

Kieskring
Leiden

Woonplaats, Provincie
Voorschoten, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Financiën & belastingen
2. Werk & arbeidsmarkt
3. Veiligheid

Slogan
De gemeente als basis. Politiek dichtbij, juist nu!

Motivatie
Echt terug naar de gemeente als eerste overheid.  Gemeente en gemeenschap als één geheel. Kleinschalig en dichtbij! Stop de vervreemding.

Religie
Rooms-Katholiek

Social media
Website: https://www.cdavoorschoten.nl
Twitter: https://www.twitter.com/cdavoorschoten
Facebook: https://www.facebook.com/cdavoorschoten
Instagram: https://www.instagram.com/renezoetemelk
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/renezoetemelk

Kandidaatnummer
70

Kieskring
Leiden

Woonplaats, Provincie
Bodengraven, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Financiën & belastingen
2. Veiligheid
3. Wonen & ruimtelijk beleid
4. Sterke regio's

Slogan
Ik blijf actief voor het CDA.

Motivatie
Mijn jarenlange inzet voor het CDA heeft mij altijd veel teruggegeven. Als je
openstelt voor mensen en hun idealen en zorgen weet te delen, herkent men
datgene waar het CDA voor wil staan. Ik mag terugkijken op werk in de
gemeentepolitiek als raadslid wethouder en burgemeester. Daarom altijd met
ook met mijn schoenen in de modder gestaan maar ook heel direct betrokken
bij gewone dingen van gewone mensen. Ik blijf mij graag inzetten

Kandidaatnummer
58

Kieskring
Dordrecht

Woonplaats, Provincie
Bodengraven, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Financiën & belastingen
2. Veiligheid
3. Wonen & ruimtelijk beleid
4. Sterke regio's

Slogan
Ik blijf actief voor het CDA.

Motivatie
Mijn jarenlange inzet voor het CDA heeft mij altijd veel teruggegeven. Als je
openstelt voor mensen en hun idealen en zorgen weet te delen, herkent men
datgene waar het CDA voor wil staan. Ik mag terugkijken op werk in de
gemeentepolitiek als raadslid wethouder en burgemeester. Daarom altijd met
ook met mijn schoenen in de modder gestaan maar ook heel direct betrokken
bij gewone dingen van gewone mensen. Ik blijf mij graag inzetten

Kandidaatnummer
57

Kieskring
Den Haag (12)

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Onderwijs
2. Financiën & belastingen
3. Veiligheid
4. Sterke steden

Slogan
Voor veilig opgroeien in de stad!

Motivatie
Ik ben bijna zes jaar fractievoorzitter geweest van het CDA Den Haag en ben beleidsmedewerker Onderwijs voor het CDA in de Tweede Kamer. In beide functies heb ik me altijd met hart en ziel ingezet voor de zwakkeren in de samenleving,  zodat zij meer kansen krijgen in het leven.

Vaak loop je hierbij tegen een verstikkende regeldruk aan; regels zijn een doel geworden in plaats van een middel waardoor mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het is tijd voor minder regels en meer maatwerk. Zodat meer mensen een goede toekomst krijgen voor hunzelf en hun kinderen!

Religie
Geen kerkelijke gezindte

Social media
Website: https://www.cda.nl
Twitter: https://www.twitter.com/KosterDanielle
Facebook: https://www.facebook.com/Danielle.Koster.CDA
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daniëlle-koster-8782737

Kandidaatnummer
72

Kieskring
Dordrecht

Woonplaats, Provincie
Sommelsdijk, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Onderwijs
2. Veiligheid
3. Wonen & ruimtelijk beleid
4. Sterke regio's

Slogan
Voor slimme groei van de regio.

Motivatie
De regio is meer dan een gebied dat je moet bewaren voor de krimp. Zelf woon ik met mijn gezin heerlijk op het eiland Goeree-Overflakkee. Twintig jaar geleden was dat een saaie keuze, want wat zo’n plattelandsgemeente te bieden?

Maar rondom mij heen zie ik steeds meer jonge gezinnen kiezen voor de regio. Het eiland groeit als nooit te voren. Er komen voorzieningen bij en verenigingen en scholen groeien.

Toch moeten we zorgvuldig omgaan met de regio. Jonge gezinnen moeten mogelijkheden hebben om een huisje te kopen. We moeten gericht gaan bouwen en ook voor kleine kinderen is er nog een wereld te winnen als het gaat om ruimte voor spelen en veilig naar school fietsen.

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Website: https://www.cda.nl/zuid-holland/goeree-overflakkee/
Facebook: https://www.facebook.com/daniel.huising.9
Instagram: https://www.instagram.com/danielhuising17/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daniel-huising-59372ba4/

Kandidaatnummer
63

Kieskring
's-Gravenhage (12)

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Veiligheid
2. Economie
3. Wonen & ruimtelijk beleid

Slogan
CDA helder van A tot Z!

Motivatie
Het gaat erom wat we samen kunnen bereiken. Voor nu en later! En ons meer gaan verdiepen om de juiste informatie zo goed mogelijk overbrengen naar de burger toe. Streven naar meer integriteit. Betere aanpak van de ondermijning. En ook zorgen dat Nederland niet het slachtoffer gaat worden van de Ondermijning.

Religie
Rooms-Katholiek

Kandidaatnummer
66

Kieskring
Dordrecht (14)

Woonplaats, Provincie
Delft, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Veiligheid
2. Rechtstaat

Slogan
Via normen en waarden terug naar een echte samenleving

Motivatie
Ik wil mij inzetten om de 4 kernwaarden solidariteit, publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap meer praktische invulling te geven: omzien naar elkaar en vooral de meest kwetsbaren, naast mensen staan en voor hun recht opkomen indien nodig, waarden en normen als uitgangspunt nemen. Daarin is de C van het CDA een belangrijke motivator voor mij.

Iedereen is van waarde en uniek en iedereen heeft recht op een waardig bestaan. Ouderen die ons land hebben opgebouwd tot jongeren die de toekomst hebben. Daarom goede en betaalbare woningen voor beide groepen maar ook voor gezinnen. Daarom goed onderwijs met de basisbeurs terug. En heel belangrijk is dat mensen zich veilig voelen waar ze wonen en werken. Daarom ook inzet op de strijd tegen criminaliteit, ondermijning en drugshandel.

Tenslotte is gemeenschapszin in een samenleving heel belangrijk, dat mensen zich verbonden weten met elkaar. Daar spelen verenigingen (sport, muziek, cultuur etc.) met al hun vrijwilligers een belangrijke rol in.  Die moeten wij koesteren door ze te helpen en te ondersteunen.

Religie
Protestant(PKN); Nederlands Hervormd

Aanvullende opmerkingen

Social media

Website: https://www.cda.nl/zuid-holland/delft/mensen/rob-van-woudenberg
Twitter: https://www.twitter.com/rvanwoudenberg
Facebook: https://www.facebook.com/rob.vanwoudenberg.3
Instagram: https://www.instagram.com/vanwoudenbergrob
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/rob-van-woudenberg452762a

Kandidaatnummer
56

Kieskring
12

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Onderwijs
2. Veiligheid
3. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Iedereen Telt Mee voor een gezonde inclusieve samenleving

Motivatie
Door mijn jarenlange ervaring in het onderwijs en zeer betrokken op sociaal maatschappelijk gebied bij verschillende organisaties, waaronder het voorzitterschap van een vrouwenorganisatie, weet ik wat er leeft en vooral wie veel zorg nodig heeft. En daar wil ik mij gaan inzetten als Kamerlid.

Aandachtspunten:

- de jeugd heeft de toekomst, dus geen schooluitval en werken aan hun talenten voor gepast onderwijs
-kwetsbaren, jong en oud de nodige zorg verlenen
-veiligheid staat hoog in het vaandel
- bij het CDA staat het gezin centraal en daar sta ik ook achter
- bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk begeleiden naar vrijwilligerswerk, of betaalde baan
- mantelzorgers beter begeleiden, om uitputting te voorkomen
- meer sociale woningen, zowel koop als huur ook voor senioren
- meer generatie woningen realiseren

Religie
Overige gezindte

Aanvullende opmerkingen
Ben voorzitter van een vrouwenorganisatie

Social media

Website: https://www.stichtingsarita.nl
Twitter: https://www.twitter.com/HennaMathura
Facebook: https://www.facebook.com/hennamathura
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/henna-mathura-Dewkinandan

Oosthaven 15-16 2801 PC Gouda
info@meerdannu.nl
T: 0182 684545
M: 06 53488078
@PeterNoordhoek
Wilt u een boek uitgeven via uitgeverij Meer dan Nu?
contact
star-oclosearrow-circle-o-downalign-justify