Kandidaatnummer
77

Kieskring
Dordrecht

Woonplaats, Provincie
Dordrecht, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Zorg
2. Onderwijs
3. Werk & arbeidsmarkt

Social media
Twitter: https://www.twitter.com/peterheijkoop
Facebook: https://www.facebook.com/peter.heijkoop
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/heijkoop

Kandidaatnummer
58

Kieskring
Leiden (15)

Woonplaats, Provincie
Bergambacht, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
0-34

Deskundigheid
1. Zorg
2. Onderwijs
3. Wonen & ruimtelijk beleid
4. Sterke regio's
5. Rechtstaat

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Twitter: https://www.twitter.com/irma_bult
Instagram: https://www.instagram.com/Irma_Bult
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/irma-bultman-b8b80860

Kandidaatnummer
49

Kieskring
Allen

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Zorg
2. Economie
3. Wonen & ruimtelijk beleid
4. Sterke steden
5. Duurzaamheid & energiebeleid
6. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Nu doorpakken!

Motivatie
Alweer 20 jaar geleden ben ik bewust lid geworden van het christendemocratische CDA. Door mijn ouders, beiden afkomstig uit het Duitse Rijnland, ben ik opgevoed met de overtuiging dat mensen via inkomsten uit werk onafhankelijk zouden moeten kunnen zijn. Dit is niet voor iedereen mogelijk en in die gevallen moet de overheid ondersteuning bieden en zorgen dat iedereen dezelfde kansen krijgt.

Bedrijven moeten de ruimte krijgen om te ondernemen en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De overheid moet goede randvoorwaarden creëren, zoals onderwijs, zorg en andere publieke voorzieningen. Een sterke economie staat ten dienste van een sterke samenleving. In mijn werk als wethouder van Economie en Zorg en Welzijn van Den Haag heb ik deze combinatie ook kunnen maken.

Het CDA is in haar kern een brede beweging waar mensen ongeacht hun opleidingsniveau, inkomen of achtergrond zich welkom en aangesproken door moeten voelen. Hierin ligt een opdracht die ik sterk voel en waar ik als partijleider van de Haagse afdeling veel aan gedaan heb. Deze ervaring en inzet wil ik landelijk voor het CDA gaan toepassen om zo mee te bouwen aan een moderne en brede volkspartij.

Religie
Rooms-Katholiek

Social media
Website: https://www.cda.nl/karstenklein
Twitter: https://www.twitter.com/karstenklein

Kandidaatnummer
52

Kieskring
Leiden

Woonplaats, Provincie
Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Zorg
2. Sterke regio's
3. Duurzaamheid & energiebeleid
4. Landbouw, tuinders & visserij

Slogan
Luister en ga in gesprek met elkaar!

Motivatie
Mijn inzet in de politiek is vooral om een betrouwbare overheid te willen zijn, die er is voor haar inwoners en niet andersom. 

Thema’s waarvan ik vind dat het goed geregeld moet zijn hebben te maken met de nabije leefwereld van mensen en vooral in het Groene Hart, regio Alphen aan den Rijn!

Religie
Rooms-Katholiek

Social media
Website: https://www.cda-alphenaandenrijn.nl/
Twitter: https://www.twitter.com/marjonverkleij
Facebook: https://www.facebook.com/marjon.verkleij
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/marjonverkleij/nl-nl

Kandidaatnummer
54

Kieskring
Dordrecht

Woonplaats, Provincie
Rhoon, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Zorg
2. Werk & arbeidsmarkt
3. Wonen & ruimtelijk beleid

Slogan
We gaan het beleven: door onze inzet voor wonen, welzijn en zorg naar een lang en gelukkig leven!

Motivatie
Lang en gelukkig leven

Wat is daar voor nodig? Al eens over nagedacht? Ik denk dan aan fit en vitaal zijn, een fijn huis, mooie leefomgeving en goede zorg wanneer dat nodig is. Klinkt vanzelfsprekend maar dat is het niet, zeker niet in tijden van schaarste. De huizenmarkt is oververhit, bij woningbouw blijft het groen niet langer gespaard, onze leefomgeving staat onder druk en goede zorg vraagt om meer geld. Dat vraagt om inzet en daaraan wil ik bijdragen zodat lang en gelukkig leven weer het uitgangspunt is. Dat dit weer een vanzelfsprekendheid wordt voor veel mensen. Dat wonen, welzijn en zorg worden betrokken bij onze werkzaamheden. Dat we kiezen voor een integrale aanpak in plaats van versnippering. Dat we de kracht van samen gebruiken om meer te kunnen bereiken dan dat wat we alleen kunnen doen. En dat we omzien naar elkaar.

Religie
Rooms-Katholiek

Social media
Twitter: https://www.twitter.com/miekevanginkel
Facebook: https://www.facebook.com/mieke.vanginkelvanmaren
Instagram: https://www.instagram.com/deblikvanmieke
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/miekevanginkelvanmaren

Kandidaatnummer
60

Kieskring
Leiden

Woonplaats, Provincie
Waddinxveen, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Zorg
2. Onderwijs
3. Wonen & ruimtelijk beleid

Slogan
Elkaar echt zien

Motivatie
In een samenleving  waarin iedereen meetelt en meedoet, is het maatschappelijk middenveld van groot belang. Dat middenveld moet sterk blijven. In het parlement worden de keuzes gemaakt en het CDA zet zich in om daar de keuzes in het belang van het maatschappelijk middenveld te maken. Geen ego’s, maar mensen met oog voor elkaar!

Social media
Twitter: https://www.twitter.com/dorendagerts
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dorendagerts

Kandidaatnummer
75

Kieskring
14

Woonplaats, Provincie
Schiedam, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Zorg
2. Onderwijs
3. Wonen & ruimtelijk beleid

Slogan
De samenleving heeft elkaar nodig.

Motivatie
Ik sta  al jaren midden in de samenleving.  Ik probeer daarin zo goed mogelijk mijn steentje bij te dragen aan een prettige verantwoorde samenleving. Daarom doe ik mee met de verkiezingen. Niet afwachten en het initiatief overlaten aan anderen, nee samen met andere het initiatief nemen en onze verantwoordelijkheid. Doen in plaats van wijzen en afwachten.

Religie
Rooms-Katholiek

Social media
Website: https://www.wiljanvloet.nl
Twitter: https://www.twitter.com/VloetWiljan
Facebook: https://www.facebook.com/Wiljanvloet
Instagram: https://www.instagram.com/wiljanvloet
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/Wiljanvloet

Kandidaatnummer
71

Kieskring
13

Woonplaats, Provincie
Schiedam, Zuid-Holland

Geslacht
Man

Leeftijdsklasse
50-60+

Deskundigheid
1. Zorg
2. Onderwijs
3. Wonen & ruimtelijk beleid

Slogan
De samenleving heeft elkaar nodig.

Motivatie
Ik sta  al jaren midden in de samenleving.  Ik probeer daarin zo goed mogelijk mijn steentje bij te dragen aan een prettige verantwoorde samenleving. Daarom doe ik mee met de verkiezingen. Niet afwachten en het initiatief overlaten aan anderen, nee samen met andere het initiatief nemen en onze verantwoordelijkheid. Doen in plaats van wijzen en afwachten.

Religie
Rooms-Katholiek

Social media
Website: https://www.wiljanvloet.nl
Twitter: https://www.twitter.com/VloetWiljan
Facebook: https://www.facebook.com/Wiljanvloet
Instagram: https://www.instagram.com/wiljanvloet
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/Wiljanvloet

Kandidaatnummer
67

Kieskring
Dordrecht

Woonplaats, Provincie
Vlaardingen, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Zorg
2. Onderwijs
3. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Samen een sterke basis

Motivatie
Als het thuis goed gaat, heb je een sterke basis. Het CDA staat ervoor om die basis te beschermen en te versterken. Daarin is iedereen van betekenis; de buurvrouw die in de gaten houdt of het goed gaat, de docent die kinderen een zetje geeft, de vrijwilliger die de kantine bij de voetbalvereniging beheert. Samen zorgen we voor sterke gezinnen, sterke wijken en steden en uiteindelijk een sterk Nederland. Voor iedereen die het nodig heeft, staat de overheid er om te helpen. Maar we beginnen met het ‘gewone’ te versterken, door goede regelingen voor gezinnen en mantelzorgers. Door het onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Door ouderen zichtbaar een belangrijke plek te geven in de samenleving. Door werk vanzelfsprekend en lonend te maken. Namens het CDA zet ik mij in voor een maatschappij waarin wij omzien naar elkaar en zo samen de gaan voor een sterke basis voor iedereen.

Religie
Evangelisch

Social media
Website: https://www.cda.nl/zuid-holland/vlaardingen/mensen/jacky-silos-166789
Facebook: https://www.facebook.com/jacky.silos
Instagram: https://www.instagram.com/jackysilos/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jacky-silos-5b778112

Kandidaatnummer
61

Kieskring
12

Woonplaats, Provincie
Den Haag, Zuid-Holland

Geslacht
Vrouw

Leeftijdsklasse
35-49

Deskundigheid
1. Zorg
2. Werk & arbeidsmarkt
3. Migratie, integratie & burgerschap

Slogan
Samenleven is aandacht hebben voor je medemens

Motivatie
Ruim 10 jaar geleden ben ik lid geworden van het CDA vanwege de waarden die het CDA drijft.  Bovendien is het een volkspartij en brengt het een diverse groep mensen, van verschillende  culturele, sociale en economisch achtergronden, bij elkaar.  Mijn inzet voor het CDA zie ik als mijn bijdrage voor een grotere sociale samenhang en een manier  om de toenemende vervreemding tussen groepen mensen tegen te gaan. Ik ben Cultureel Antropoloog met een nieuwsgierige en open blik naar mensen in hun  omgeving en hun relatie met de grotere wereld om hen heen.

Sinds 2019 ben ik fractievertegenwoordiger voor het CDA in Den Haag en voer ik het woord in de commissie Samenleving over zorg en welzijn, waarbij mijn leidraad de gespreide verantwoordelijkheid is: wat doet de samenleving al zelf en waar kan de overheid bijspringen of moet het als vangnet optreden?

Religie
Protestant (PKN)

Social media
Twitter: https://www.twitter.com/AstridFrey
Facebook: https://www.facebook.com/Astridfrey
Instagram: https://www.instagram.com/CDADenhaag
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/Astridfrey

Oosthaven 15-16 2801 PC Gouda
info@meerdannu.nl
T: 0182 684545
M: 06 53488078
@PeterNoordhoek
Wilt u een boek uitgeven via uitgeverij Meer dan Nu?
contact
star-oclosearrow-circle-o-downalign-justify