Werken aan het notarieel tekort

66,00

Beschrijving

Auteur: D.P. Noordhoek
Volledige titel: Werken aan het notarieel tekort
Verschenen: juli 2019, deel 169 Ars Notariutus, kluwer Deventer
en als bijlage van de promotiestudie ‘Trusting Associations’

 

Samenvatting:

In deze bundel vindt u een nauwgezette beschrijving van de wijze waarop het notariaat in heden en verleden aan de eigen kwaliteit en reputatie bijdraagt. Hierbij ligt de focus op besluitvorming en uitvoering van de door de KNB ingezette intercollegiale toetsing. Zowel de historische analyse als de beschrijving van de huidige situatie mondt uit in de onvermijdelijke vraag: hoe nu verder? Lang heeft het notariaat zich achtergesteld gevoeld ten opzichte van andere juridische beroepsgroepen. Het wegwerken van dit #notarieel tekort# is glansrijk gelukt. Echter, dit zorgde helaas ook tot situaties van overmoed, met ernstige reputatieschade tot gevolg. Met de daaropvolgende crisis en digitalisering kwam het notariaat vervolgens opnieuw verder onder druk te staan. Het Bureau Financieel Toezicht werd als reactie hierop ingeschakeld. Maar wat moest de reactie vanuit het notariaat zelf zijn? Notarieel tekort uitgelicht Werken aan het notarieel tekort werpt een licht op deze complexe schommeling tussen het krijgen van publieke bevoegdheden en het tot twee keer toe ingrijpen van het openbaar ministerie 40 jaar later. De titel biedt een zeldzaam historisch en actueel inzicht over de manier waarop het notariaat haar eigen kwaliteit verhoogt, gezien door de ogen van een buitenstaander die ook in vergelijkbare beroepsgroepen werkt. Met een nauwgezette reconstructie schetst de auteur hoe het notariaat aan de eigen reputatie en kwaliteit heeft gewerkt. Hierbij ligt de focus op besluitvorming en de uitvoering van de door de KNB ingezette intercollegiale toetsing. Ook worden de permanente botsingen tussen stromingen binnen het notariaat onder de loep genomen; van het benadrukken van de klassieke publieke functie tot de wens snel te transformeren tot een vooral digitale functie. De titel schenkt nadrukkelijk aandacht aan kantoorkwaliteit: hoe verlopen processen en hoe krijg je goede dienstverlening? Maar ook de ondernemerspolitiek, inclusief de sociale kanten ervan (denk aan eenzaamheid), komen aan bod. Mede dankzij het stelsel van intercollegiale toetsing lijkt er bij het notariaat nu weer een nieuw evenwicht te ontstaan. Conclusie: extern en intern toezicht kunnen niet meer zonder elkaar. Maar hoe nu verder? Die vraag vindt u eveneens beantwoord in deze titel. Het onderzoek schetst een helder beeld van de stappen die tot nu toe zijn gezet en wijst tevens naar logische vervolgstappen. De studie laat zien waar het KNB en BFT elkaar kunnen aanvullen om een toekomstig notarieel tekort te voorkomen. De titel is vanzelfsprekend meer dan relevant voor het notariaat zelf. Maar ook andere beroepsverenigingen zoals de Orde, gerechtsdeurwaarders, accountants en makelaars vinden interessante perspectieven in dit werk.

winkelmandje
ISBN: 978 90 13 15390 3